Voetbal Vereniging Rhoon

Nieuwjaars speech

Hieronder staat de speech zoals door onze voorzitter verteld tijdens de nieuwjaarsreceptie van 06 januari jl.

Allereerst wil ik u allen namens het bestuur van onze vereniging hartelijk welkom heten op onze nieuwjaarsreceptie. Een start van een Nieuwjaar gaat niet zonder een terugblik op het jaar wat is beëindigd. 2017 kun je met recht een bewogen jaar noemen. Er waren hoogtepunten maar ook dieptepunten. Wij verloren dit jaar een 8-tal leden /oud leden en medewerkers, waaronder ook ons erelid. Wim Abelskamp, die 7 maanden na de dood van zijn vrouw Ina, overleed. Graag wil ik uit respect voor alle overledenen 1 minuut stilte in acht nemen om hen allen te gedenken.

Op bestuurlijk vlak valt op te merken dat de vacature in het bestuur is opgevuld, namelijk de vertegenwoordiging vanuit de jeugd. Frans van Breda en Hans Schepers hebben gezamenlijk de handschoen opgenomen om het jeugdvoorzitterschap, alsmede het lidmaatschap in het algemeen bestuur in een duobaan te vervullen. Dit betekent dat ons bestuur nu volledig is, waar ik heel blij mee ben! Wij zijn ook verheugd over het feit, dat wij weer één vereniging zijn. Het afgelopen jaar heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Voorts hebben zij hetgeen ook tot uiting is gekomen in de financiële stukken, de financiën verder verbeterd. De aanzet hiertoe is genomen door het vorige bestuur en het huidige heeft het financieel beleid voortgezet. De bord- en teamsponsoring is na daling van een aantal jaren, weer toegenomen. Het bestuur zal dan ook trachten dit in het komende jaar weer verder uit te bouwen. Na jaren is het dan toch eindelijk gelukt om op het eerste veld kunstgras te krijgen. Mede dankzij de enorme opkomst tijdens een gemeenteraadsvergadering. Diverse keren heeft het bestuur overleg gehad met de gemeente met betrekking tot de verplaatsing van ons huidig sportpark, dat de bestemming heeft gekregen van woningbouw. Op de vraag waar ons sportpark dan gaat komen is nog steeds geen concreet antwoord te geven. Het college werd teruggefloten op hun voorstel om het sportpark om te klappen naar de andere kant van de Omloopseweg. Onvoldoende onderbouwing volgens de gemeenteraad. Duidelijkheid over wat de bruidsschat zal zijn bij verplaatsing van de beide verenigingen kan men nog steeds niet geven. Wij blijven hierover overleggen met de wethouder en zullen te zijner tijd dan ook bij de leden terugkomen. Ons uitgangspunt is en blijft dat wij op eenzelfde wijze schadeloos willen worden gesteld als Oude Maas en Poortugaal.

Op het sportieve vlak waren er ook hoogte – en dieptepunten. Als dieptepunt kan gesteld worden dat het damesteam zich zelf heeft opgeheven. Het eerste damesteam dat op een hoog niveau speelde, moest stoppen omdat er te veel dames een einde maakte aan hun voetbalcarrière bij Rhoon. Dit is wel jammer te noemen, zeker nu het damesvoetbal een boost heeft gekregen door het Europees kampioenschap van de Nederlandse dames. Het hoogtepunt van het jaar was toch wel het kampioenschap van het 1e herenteam. Marco van Rijn wist met zijn mannen het kampioenschap in de 3e klasse D te behalen en de daarmee gepaard gaande promotie naar de 2e klasse te bewerkstelligen. Het 2e team miste echter op een haar na de promotie naar de reserve 2 e klasse. In de nacompetitie wisten zij uiteindelijk niet te zegevieren. Wij hopen dit jaar wel een promotie! De overige senioren wisten met wisselend succes hun klasse wel te behouden. Voorts stopten er teveel spelers, waardoor er in het nieuwe seizoen een 2-tal teams minder waren. Zij hadden geen zin meer of wilden liever op de vrijdag 7 tegen 7 spelen. Gelukkig konden wij ook een nieuw team welkom heten. Bij de jeugd vielen er ook dit jaar in de diverse leeftijdsklassen weer vele kampioenschappen en bekerwinst te vieren. Dit komt voort uit de voortdurende zoektocht van onze Technische Jeugdcommissie naar verbeteringen. Het bestuur heeft dan ook de begroting voor het komende seizoen 18-19 van de jeugd met een substantieel bedrag verhoogd ten opzichte van de onlangs gepresenteerde cijfers. Daarnaast hebben een aantal sponsoren, waaronder de “Club van 100“ bijdrages geleverd om nieuw materiaal aan te schaffen, waarvoor onze hartelijke dank. Aan het eind van het seizoen gaan wij afscheid nemen van de trainer van de selectie, Marco van Rijn. Hoewel hij nog geen andere job heeft, gaf hij te kennen weer aan een andere uitdaging toe te zijn en liefst een stapje hoger. Wij hebben in een eerder stadium aangegeven dat wanneer Marco vertrekt, wij er voor kiezen om de trainer van het 2e elftal door te schuiven, hetgeen ook gaat gebeuren. Wij zijn enorm blij dat Ronard Venekamp komend jaar het eerste team gaat leiden. Marco heeft aangegeven er alles aan te doen om ons eerste elftal te handhaven in de 2e klasse en Ronard gaat alles in het werk te stellen om voor het tweede elftal de lang verwachte promotie en wellicht kampioenschap te realiseren. De technische commissie zal nu druk op zoek moeten gaan naar een trainer voor het tweede elftal, hetgeen geen makkelijke taak zal worden. Voorts zal de T.C op zoek moeten gaan naar een verzorger, omdat Hans den Doelder te kennen heeft gegeven te willen gaan stoppen om meer bij zijn zoon te kunnen gaan kijken die in de pupillen speelt. Jammer Hans, we zien je in ieder geval nog langs de lijn.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die het wederom mogelijk hebben gemaakt om onze vereniging draaiende te houden.

Een blik in de toekomst: Het bestuur hoopt van ganser harte dat zij in het komend jaar meer duidelijkheid van de gemeente zullen krijgen waar de plaats van het nieuwe sportpark zal komen. Volgens de gemeente zal er 1 complex komen waar beide verenigingen in zullen moeten, al dan niet gefuseerd. Als het zover is dan zal er een bijzondere ledenvergadering bijeen worden geroepen teneinde dit te bekrachtigen. Gezien de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen zal dit proces helaas vertraging oplopen. Door de ouderdom van ons complex zijn diverse investeringen nodig om verbeteringen/vernieuwingen aan te brengen. Wij gaan deze investeringen beoordelen, mede in het licht van een mogelijke verplaatsing tussen nu en 7 tot 10 jaar. In de komende maanden zult u een opslagplaats voor de doeltjes en doelen geplaatst zien worden De leiders en trainers kunnen na afloop van de trainingen en wedstrijden dit materiaal opbergen zodat deze niet op de velden blijven staan.

Tenslotte wil ik het glas heffen op een voorspoedig en sportief 2018.