Voetbal Vereniging Rhoon

vrijwilligers werk

Onderstaande brief van het bestuur over het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging

​​​​                                                                                                              Aan  geadresseerde

                                                                                                                                                              Rhoon, 6 februari  2018

Geacht mevrouw, mijnheer,

In het afgelopen jaar hebben wij in de Algemene Ledenvergaderingen diverse malen gesproken over een bijdrage die boven op de reeds bestaande contributie zou komen. Deze bijdrage die wij hadden gesteld op 40 euro, dan wel 8 uren vrijwilligerswerk  is tot op heden nog niet van kracht.

Het krijgen van vrijwilligers blijkt heden ten dage zo moeilijk te zijn dat wij dachten dit op deze manier te moeten doen. De administratieve rompslomp die een dergelijk project met zich meebrengt is zo gigantisch dat wij als bestuur dit er niet bij kunnen hebben. Het project van het opzetten van een vrijwilligerspool versus de vrijwilligersbijdrage / vrijwilligerswerk is door het bestuur niet te bemannen. Dit project kan wel een kans van slagen hebben indien er minimaal 10 vrijwilligers zich beschikbaar stellen en een commissie willen gaan vormen, die dit project willen gaan trekken. U kunt zich voor die commissie bij de secretaris aanmelden tot 1 maart 2018. Tel. 06-46193185.

Thans doen wij, met name voor het barwerk, het via een procedure van vrijwillig/verplicht werk voor elk team. Dit houdt in dat een team, c.q. ouders van het team,  enkele keren per jaar aan de beurt zijn. Dit komt men niet altijd na, zodat op het laatste moment er nog vrijwilligers moeten worden gezocht. Als bestuur dringen wij erop aan, als uw team aan de beurt is en voor de jeugd, ouders zich vroegtijdig te melden bij de bar-coördinator: Vanessa Schepers

U kunt op voetbalgebied ook diverse werkzaamheden doen, zoals gastheer /gastvrouw in de ochtend, hetgeen inhoudt dat de tegenpartij wordt ontvangen, scheidsrechter en andere zaken. Voor deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heren Frans van Breda en Hans Schepers.

Al met al zijn er genoeg werkzaamheden die gedaan moeten worden waar wij u als vrijwilliger nodig hebben

Hoogachtend,

Het bestuur van de Voetbal Vereniging Rhoon,

De secretaris,                                         De voorzitter,

J.G.A. Groothengel                            J. Bouterse