• Algemene Leden Vergadering

 • Het bestuur maakt bekend dat op 28 augustus a.s. een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.

  Aanvang is 20.00 uur in de kantine op ons complex.

  Leden en ouder(s) van jeugdleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

  Algemene ledenvergadering op 28 augustus 2019

  De agenda is als volgt:

   

  1. Opening door voorzitter en vaststelling agenda.
  2. Mededelingen.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Stand van zaken club en voortgang ‘nieuw’ complex.
  5. Vaststelling notulen vorige vergadering
  6. Begroting 2019/2020 door penningmeester
  7. Benoeming Wout Messemaker als nieuw bestuurslid.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

   

  Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de secretaris, via mailadres secretaris@vvrhoon.nl

   

  U kunt de notulen digitaal aanvragen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris: secretaris@vvrhoon.nl

   

  Wij realiseren ons dat het vakantieperiode is, maar wij willen voor aanvang van het nieuwe seizoen deze vergadering houden.

   

  Het bestuur.