• Algemene Ledenvergadering 24 oktober


 • AGENDA ALV v.v. Rhoon
   

  Maandag 24 oktober 2022 - Kantine v.v. Rhoon – aanvang 20:00 uur

  1)      Opening ALV

  2)      Vaststellen agenda en ingekomen stukken

  3)      Notulen vorige ALV (11 april 2022)*

  4)      Verkiezingen bestuursleden

  Op het rooster van aftreden voor 2022 staan Marco van Wassenaar (voorzitter) en Wim Gé Warnaar (secretaris) waarbij de eerste zich herkiesbaar heeft gesteld. Dus zoeken we iemand voor de functie secretaris. Omdat Miranda Blokland tussentijds is uitgetreden zoeken we ook nog iemand vanuit de jeugd om deze groep te vertegenwoordigen

  5)    Ontwikkelingen nieuwe complex Omloopseweg – zuid

  6)    Oproep voor kandidaten diverse functies binnen de vereniging

  - leden voor de sponsorcommissie

  - leden voor de kascontrolecommissie

                 - assistent kantinezaken ter ondersteuning barcommissie/kantinebeheerder

    - leden commissie Grote Club Actie

  - leden voor de jeugd zoals o.a. Jeugd Activiteiten Commissie (JAC), coördinator etc.

  - leden voor de kledingcommissie

  - ledenadministratie en contributie vacature

  - bestuursfunctie secretaris

  - vrijwilligers coördinator

  Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 oktober aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl
             

  7)    Rondvraag

  8)    Sluiting

   

  Rooster van aftreden is gebaseerd op de functies en niet op wanneer een bestuurslid is aangetreden.

  2022      Marco van Wassenaar (voorzitter), Wim Gé Warnaar (secretaris), Miranda Blokland (Jeugd),
  2023      Rien Heijboer (TC), Jaap Bouterse (penningmeester)
  2024      Wout Messemaker (velden/overige senioren), Mart van Ginkel (kantine), Rein van de Poll (sponsoring, vice voorz.)


  * notulen ALV 11 april 2022 te verkrijgen door een mail te sturen naar secretaris@vvrhoon.nl