• Algemene ledenvergadering 29 mei 2024


 • Het bestuur maakt bekend dat op woensdag 29 mei a.s. een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. Leden en ouder(s) van jeugdleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

  Aanvang 19:30 uur

  Locatie: kantine vv Rhoon

  AGENDA

  1. Opening voorzitter en vaststelling agenda

  2. Mededelingen

  3. Ingekomen brieven en mails.

  4. Vaststelling notulen ALV 11 december 2023

  5. Verkiezing leden van het bestuur: aftredend zijn

                           1. Henk Sintnicolaas, stelt zich verkiesbaar als penningmeester;

                           2. Rein van der Poll stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid met als portefeuille nieuwbouw en samenwerking met gemeente, tevens 2e voorzitter.

                           3. Voor andere bestuursfuncties zoals secretaris, technische voetbalzaken en kantinebeheer kunnen kandidaten zich aanmelden bij Mart van Ginkel of Marco van Wassenaar

          6. Begroting

          7. Stand van zaken nieuwbouw

           8. Samenwerking WCR

           9. Technische voetbalzaken

          10. Rondvraag

          11. Sluiting

   

  Wij rekenen op uw komst

  Het bestuur,

  U kunt de notulen digitaal aanvragen via martvvrhoon@gmail.com en aanmelden als bestuurslid via martvvrhoon@gmail.com of voorzitter@vvrhoon.nl