• KEUKEN DICHT EN/OF BAR GESLOTEN…. HULP GEVRAAGD!


 • KEUKEN EN BARPERSONEEL GEZOCHT

  Helaas komt de kantinebezetting (en daarmee de opening van onze kantine) steeds meer onder druk te staan. Daarbij gaat het vooral om de doordeweekse avonden maandag t/m donderdag maar ook voor de bezetting op zaterdagen zijn er problemen.

  Een aantal van de “vaste” vervullers van deze bardiensten hebben aangegeven daarmee te gaan stoppen vanwege werk/sport/opleiding etc., dus zijn we met spoed op zoek naar barpersoneel

  Lukt het niet om hier mensen voor te vinden dan zal de kantine gesloten blijven. Afgelopen  zaterdag is daardoor de keuken al “dicht” gebleven en voor komend weekeinde dreigen zowel de keuken als de bar niet bezet te kunnen worden – oftewel: geen bediening is gesloten

  Een bardienst loopt van ca 17:30 tot ca. 22:00 uur op maandag t/m woensdag, donderdag kan de sluiting wat uitlopen omdat Trappers, selectie en supporters dan hun wekelijkse clubavond hebben. Vrijdagavonden worden meestal ingevuld door de commissies die op deze avonden wat organiseren zoals de 7x7 en de klaverjaswedstrijden. En op zaterdag lopen de verschillende diensten vanaf 07:30 tot ca. 18:00 uur in blokken van ca. 3 à 4 uur

  Eventueel kunnen de avonddiensten ook gesplitst worden van 17:30 – 20:00 en van 20:00 – 22:30 bijvoorbeeld, want het openen en sluiten van de kantine hoort o.a. ook bij de “taken”. Verder bestaan de werkzaamheden uit het met een vrolijk gezicht de mensen bedienen en als gastheer/vrouw fungeren. Indien gewenst staat er een vergoeding voor de werkzaamheden tegenover, hetzij in contanten, hetzij als tegoed op contributie en/of kantineaankopen (opwaarderen van het saldo op de v.v. Rhoon Clubkaart).

  De koffie komt uit een automaat, tap en koeling voor dranken alsmede het glaswerk is aanwezig. Ophalen en spoelen van gebruikt glaswerk en opruimen kantine hoort ook tot de taken, maar doorgaans zetten de gasten hun gebruikte spullen wel op de bar.  

  Indien gewenst wordt een korte opleiding gegeven (biertappen, alcoholbeleid, kassabeheer, apparatuur muziek etc.) door de kantinebeheerder. Meer informatie kun je krijgen bij Mart van  Ginkel, de beheerder van de v.v. Rhoon kantine.

  Laat je club niet zitten dus geef je op bij kantine@vvrhoon.nl of via 06 - 50 80 75 88

  Het Bestuur