• Bericht Hans Schepers


 • Onze Hansie-Hansie heeft afgelopen woensdag wederom een operatie moeten ondergaan om zijn hart op orde en onder controle te krijgen. Hij is een ruimhartig en hartelijk persoon en dat heeft een beetje zijn weerslag op de staat van dit kloppende en belangrijke orgaan.

  Na eerder al geholpen te zijn om zijn levens- en hartritme met een pacemaker te ondersteunen is er nu gekozen voor een “icd” – een “Implanteerbare Cardioverter Defibrillator”, een apparaat dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen.  

  Volgens de laatste berichten heeft Hans de ingreep goed doorstaan en mag hij vandaag of morgen, als de testen en onderzoekjes en foto’s er goed uit zien, weer naar huis. Daar moet hij komende maanden revalideren en rustig aan weer opbouwen – maar wie Hans kent weet dat dit voor hem welhaast  een onmogelijke opgave is. Hij kan zijn werk en hobby’s maar moeilijk loslaten.

  Als het goed is zal hij de komende weken dus geen training gaan geven bij de jeugd en ook niet als leider/trainer/grens bij de senioren optreden. Ook zijn bestuurswerkzaamheden zal hij even op een laag pitje moeten zetten. En dan moeten we hopen dat hij er straks in mei weer voor 100% bij is om ons weer van lekkere BBQ-hapjes en andere hem vertrouwde sociale initiatieven te voorzien.

  Maar aandacht krijgen mag hij zeker wél. Dus een kaartje, briefje, tekening of ander blijk van medeleven zal hij met zijn bekende enthousiasme van harte ontvangen. Daarom zijn adres:

  Hans Schepers
  Topaaslaan 64
  3162 TD  Rhoon

  En uiteraard wensen we hem een voorspoedig en voortvarend herstel de komende maanden en echtgenote Vanessa alle succes om haar hartedief in toom en bij de les te houden!

  Het Bestuur