• Bericht overlijden Cok van der Stelt


  • Op het secretariaat is een bericht binnen gekomen dat Cok van der Stelt op 4 juli op 80-jarige leeftijd is overleden. De meeste mensen kennen hem wellicht als vader van de oud-voetballers Leo en RenĂ© maar veel zullen hem ook kennen van zijn grote hobby, namelijk het houden van schapen in Rhoon en omgeving. Met zijn busje reed hij bij nacht en ontij door de polders om zijn dieren, zeker in de lammerentijd, te verzorgen en na te lopen. Dat laatste zelfs wel letterlijk als ze weer eens waren uitgebroken.

    Cok is, na eerder zijn broers Ben (2016) en Leen (2020) te zijn verloren, de 3e van de gebroeders van der Stelt die binnen een paar jaar tijd is overleden. Samen met broer Arie waren ze een begrip, de gebroeders van der Stelt. Zij vormden een viertal binnen de club die al jaren de kern vormden van de schoonmaakploeg die wekelijks op zondagmorgen de kleedkamers reinigden en weer een fatsoenlijk aanzien gaven.  Met tussendoor uiteraard gezamenlijk een kop koffie om de wekelijkse beslommeringen door te nemen.

    Familie en bekenden hebben 8 juli in beperkte kring vanwege de Corona maatregelen afscheid van hem genomen. We wensen Arina, kinderen en kleinkinderen alsmede verdere familie en vrienden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

    Het Bestuur