• Club van 100 Voetbal Vereniging Rhoon


  Beste leden, ouders, vrijwilligers en anderen die de v.v. Rhoon een warm hart toe dragen.

  Op 14 augustus 1985 is de Stichting Club van 100 vrienden van Rhoon opgericht. Dit was nog in het gulden tijdperk. Het idee was dat we honderd vrienden zouden werven die  jaarlijks dfl. 100,00 zouden betalen. In die tijd dus jaarlijks een fors bedrag van dfl. 10.000,00 inkomsten tbv onze vereniging v.v. Rhoon.

  Wat de oprichters toen niet konden weten was dat later de Euro zou worden ingevoerd. Het toenmalige bestuur heeft destijds besloten met instemming van de leden dat het bedrag zou worden aangepast naar € 50,00 per jaar. Dat is nu nog steeds de jaarlijkse bijdrage.

  Wat gebeurt er jaarlijks met die inkomsten? Naast het feit dat het bestuur altijd een reserve achter de hand heeft gehouden voor eventuele calamiteiten, wordt de jaarlijkse bijdrage ter beschikking gesteld aan het bestuur met een aantal aanbevelingen. Een belangrijk deel wordt altijd gebruikt voor jeugdactiviteiten zoals het jeugdkamp. Daarnaast komen er jaarlijks wel enkele verzoeken binnen uit andere geledingen van de club, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur of dergelijke waar de gehele club zijn voordeel mee doet.

  De laatste jaren is de aandacht voor de Cv100 wat afgezwakt waardoor het aantal leden is gedaald naar 68. Het bestuur roept u dan ook op om weer nieuwe leden te werven, waarbij het getal 100 wat ons betreft best mag worden overschreden. Het voordeel wanneer u lid bent is dat u gerechtigd bent om verzoeken voor donaties in te dienen. Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst waarin het bestuur met u overlegt over de bestemming van de gelden en bekend maakt waar in het afgelopen jaar de gelden aan zijn besteed.

  Dus zegt het voort! Wordt allemaal lid van de Cv100, zodat wij de jeugd en andere doelen binnen onze vereniging blijvend kunnen ondersteunen.
  Download hier het inschrijfformulier en geef dit af bij de bar in de kantine.

  Het bestuur bestaat momenteel uit:

  Dirk van der Ent (voorzitter)
  Jeroen Snijder (secretaris)
  Marcel Sponselee (penningmeester)