• Club van 100 Voetbal Vereniging Rhoon


  Beste leden, ouders, vrijwilligers en anderen die de v.v. Rhoon een warm hart toe dragen.

  Op 14 augustus 1985 is de Stichting Club van 100 vrienden van Rhoon opgericht. Dit was nog in het gulden tijdperk. Het idee was dat we honderd vrienden zouden werven die  jaarlijks dfl. 100,00 zouden betalen. In die tijd dus jaarlijks een fors bedrag van dfl. 10.000,00 inkomsten tbv onze vereniging v.v. Rhoon.

  Wat de oprichters toen niet konden weten was dat later de Euro zou worden ingevoerd. Het toenmalige bestuur heeft destijds besloten met instemming van de leden dat het bedrag zou worden aangepast naar € 50,00 per jaar. Dat is nu nog steeds de jaarlijkse bijdrage.

  De club van 100 bestaat uit mensen die de club een warm hart toedraagt en dit uiten in een jaarlijkse bijdrage welke aangewend wordt om wat extra dingen voor de club te doen die vaak binnen het normale clubbudget niet of niet geheel mogelijk zijn. Naast het feit dat het bestuur van de club van 100 altijd een reserve achter de hand heeft gehouden voor eventuele calamiteiten, wordt de jaarlijkse bijdrage ter beschikking gesteld aan het bestuur van de vereniging met een aantal aanbevelingen. Een belangrijk deel wordt altijd gebruikt voor jeugdactiviteiten zoals het jeugdkamp. Daarnaast komen er jaarlijks wel enkele verzoeken binnen uit andere geledingen van de club, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur of dergelijke waar de gehele club zijn voordeel mee doet.

  Nu is het zo dat het de laatste tijd vrij rustig is geweest rondom de club van 100. Daarom hebben wij de spreekwoordelijke koppen bij elkaar gestoken om de club van 100 weer wat extra schwung te geven. Vv Rhoon is namelijk vol in beweging met de op handen staande nieuwbouw en de groei op de jeugdafdeling.

  Graag zouden we de club van 100 ook wat actiever maken om zo wat meer betrokkenheid en gezelligheid met elkaar te vinden. De club van 100 bestaat op dit moment louter uit leden op persoonlijke titel. Graag zouden wij daar een lidmaatschap als bedrijf aan toe willen voegen. Dit natuurlijk apart van onze wens tot grotere sponsoring, welke via de sponsorcommissie verloopt. Deze 2 mogelijkheden voor zakelijke sponsoring werken nauw samen om elkaar te versterken. Tevens zouden we als club wat vaker bij elkaar willen komen (1-2 x per jaar) om zo met elkaar de mooiste bestemmingen voor de bijdrages te kunnen bespreken. Waarbij het organiseren van wat groepsactiviteiten ook interessant en verbindend zou kunnen zijn.

  Natuurlijk is en blijft het grote hoofddoel de vv Rhoon helpen. Dus zegt het voort! Wordt allemaal lid van de Cv100, zodat wij de jeugd en andere doelen binnen onze vereniging blijvend kunnen ondersteunen. 

  Namens de Club van 100

  Dirk van der Ent
  Eric Husen  (eric.husen@tiscali.nl)
  Henk Sintnicolaas