• Vrjiwilligersvergoeding & Pasjesregeling
  Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) van vóór Corona, is er met de aanwezige leden door de CvA (Commissie van Advies)  van gedachten gewisseld over het invoeren van een pasjessysteem bij v.v. Rhoon, gekoppeld aan een vorm van vrijwilligersvergoedingen. Door de perikelen rond Corona, het deels sluiten van complex dan wel afgelasting competitie is daar verder nog geen uitvoering aan kunnen geven. Wel is inmiddels een begin gemaakt met de uitgifte van de clubpassen op diverse data - indien je er nog geen hebt dan kun je aan de bar bij Mart van Ginkel vragen om jouw clubpas.

  Feit is namelijk dat we bij de club steeds minder vrijwilligers kunnen krijgen voor de diverse uit te voeren taken en we daar vaak een vergoeding moeten geven om het toch gedaan te krijgen. Vandaar dat er tijdens een van de eerdere Ledenvergaderingen is geopperd te gaan werken met pasjes waarop leden, of ouders van jonge leden/kinderen, een vergoeding kunnen krijgen gestort wanneer ze vrijwilligerswerk uitvoeren. Zo hopen we weer voldoende vrijwilligers te krijgen om de noodzakelijke klussen te klaren. Tevens werken we hierdoor mee aan het “cashless” betalen in onze kantine bij de bar en keuken.

  Methodiek
  Uitgangspunt is dat ieder gezin (onafhankelijk hoeveel mensen er op dat huisadres lid zijn) één v.v. Rhoon clubpas krijgt (meerdere pasjes zijn eventueel aan te kopen à  € 2,50/stuk).  Per gezin is er dus één pas per jeugdlid (of jeugdleden) – voor senioren is er één pas per seniorlid. Voor deze clubpas wordt per huisadres in januari (streefdatum) een incasso verzonden voor € 25,00 (dus per gezin of per seniorlid) - de prijs voor een half seizoen - hetgeen tijdens de ALV is goedgekeurd door de aanwezige leden. Dit bedrag, normaliter € 50,00 voor een heel seizoen, kan in de loop van het seizoen worden terugverdiend door vrijwilligerswerk te doen voor en bepaalde vergoeding. Deze vergoedingen zijn voorlopig vastgesteld voor komend seizoen maar kan eventueel worden aangepast als blijkt dat voor bepaalde werkzaamheden meer of minder interesse of “waarde” wordt toegekend. De lijst met vergoedingen vind je onder aan deze pagina.

  Administratie via Sportlink (KNVB voetbal.nl app
  Deze éénmalige incasso per huishouden/huisadres is verplicht voor alle leden. Bij het niet betalen of storneren van de betaling, geldt dezelfde procedure als bij de contributie. Het is namelijk gelinkt aan “sportlink”, de administratieve tool van de KNVB, en als je niet betaald hebt mag je ook niet spelen voor v.v. Rhoon. De link voor deze app is https://www.voetbal.nl

  In datzelfde sportlink kan via de app van voetbal.nl, worden ingeschreven op vrijwilligerswerk.  Zie daarvoor de handleiding (onderaan deze pagina). Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je bestuursdienst wil doen, een bardienst, een wedstrijd fluiten, schoonmaken of welke andere genoemde klus dan ook. Voor elke taak waarop ingeschreven kan worden geldt een bepaalde normvergoeding in geld. Elke maand zal de taakbeheerder van die specifieke taak de “gewerkte” uren doorgeven en accorderen in het systeem, waardoor het “verdiende” bedrag op de v.v. Rhoon clubpas van die familie wordt gestort.

  In de voetbal.nl app is een overzicht van taken weergegeven waar je op kunt inschrijven. Het kan zijn dat een taak “vol” is, zodat je op een andere taak in moet schrijven. We sluiten het overzicht in excel onderaan deze pagina bij zodat je je kunt oriënteren welke taak je leuk lijkt.

  Clubpas en vergoedin
  Wil je géén vrijwilligerswerk doen?  Heel jammer, maar goed – dan komt de € 50,00 ten goede aan de club die daar weer andere vrijwilligers (of betaalde krachten) mee kan belonen. Als je betaling binnen is kan je je pasje ophalen en in ontvangst nemen bij Laila  (financiën) en/of achter de bar bij Mart van Ginkel op de vereniging. Vanaf 1 maand na incasso van het bedrag voor de pas zal de vergoeding  maandelijks worden bijgeschreven op je v.v. Rhoon clubpas.

  Van belang bij de hele opzet is, is dat het mailadres wat in sportlink staat ook het mailadres is waarmee je je aanmeldt voor de app.

  Verder zijn er nog een aantal belangrijke items en voordelen van kracht:

  • De v.v. Rhoon clubpas, gevuld met je “verdiensten” als vrijwilliger voor taken op de vereniging, is te gebruiken als betaalmiddel op de club.
  • De v.v. Rhoon clubpas is ook “oplaadbaar”, je kunt er ook zelf geld op bij zetten
  • De pasjes kunnen worden bijbesteld, zo kun je bijvoorbeeld per team een pasje bestellen en daar geld op zetten om gezamenlijk af te rekenen (in plaats van dat bekertje met geld of met de pet rondgaan)
  • Met de v.v. Rhoon clubpas en je bankpas is straks het contant afrekenen voorbij – we gaan geheel over op “cashless” betalen, zodat vergissingen en kastekorten uitgesloten zijn.

  De Commissie van Advies
  Hoopt hiermee een eerste aanzet te hebben gegeven om de leden meer bij de club te betrekken om gezamenlijk de schouders onder de diverse taken en werkzaamheden te zetten.

  Met dank voor hun inzet,

  Het Bestuur

 • Lijst met vergoedingen clubpas

  Hier komt een overzicht met vrijwilligerstaken en vergoedingen voor de v.v. Rhoon clubpas

 • Handleiding gebruik clubpas v.v. Rhoon

  De handleiding hoe vrijwilligerstaken zijn aan te vragen vind je hier. KLIK OP DE LINK