• Externe scouting......


 • Recent hebben twee jonge veelbelovende spelers van onze vereniging enkele trainingen bijgewoond en een wedstrijd gespeeld bij een andere (amateur)club. Pas na de eerste training hebben ze hiervan melding gemaakt, in eerste instantie alleen bij hun trainer.

  De KNVB heeft duidelijke regels opgesteld omtrent dergelijke stages in het Bestuursbesluit Externe Scouting voor amateur en betaald voetbal-opleidingen. Deze zijn met name omschreven voor jeugdspelers van 6 t/m 19 jaar, waarbij de betrokkenen of hun ouders niet rechtstreeks benaderd mogen worden, maar alleen de club.

  Zo moet een vereniging, waarvan een lid wordt uitgenodigd, schriftelijk of per email op de hoogte gebracht worden van het voornemen en het voorgestelde programma.

  Ook als spelers zichzelf aanmelden voor trainingen of oefenwedstrijden bij een andere club, dient de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is, vooraf geïnformeerd te worden. Dat geldt zelfs voor 1 activiteit, zoals deelname aan een open dag.

  De periode om het bij een nieuwe club te proberen is van 15 juni tot en met 31 juli. Dan kan zonder overschrijving worden deelgenomen aan trainingen en niet bindende wedstrijden.

  Veel clubs hebben last van tussentijdse stages van vaak jonge en talentvolle spelers die daardoor de reguliere trainingen bij hun eigen club bewust laten lopen, waarna soms ongewenste sancties het gevolg zijn. Een dorpsclub als vv Rhoon zit juist te wachten op een goede jonge lichting en is er niet bij gebaat leeggeroofd te worden. De KNVB probeert dat wel te reguleren, maar of hier ook wordt gehandhaafd is maar de vraag.

  Wij hopen als vereniging echter een dusdanige (jeugd)opleiding, omstandigheden en ontwikkeling te bieden dat er eigenlijk geen reden is om te willen verkassen maar dat men bij ons een uitdaging vindt om binnen de mogelijkheden van v.v. Rhoon zijn/haar ambities te kunnen realiseren.

  En op de enkeling die ons niveau zou overstijgen kunnen we alleen maar trots zijn, als het spel maar wel conform de normale omgangsvormen en collegiale weg met respect voor de externe scoutingregels gespeeld wordt. Want ook deze talenten zien we na verloop van tijd toch altijd weer terugkeren naar onze gezellige vereniging.

  Voor meer informatie hierover alsmede het Bestuursbesluit Externe Scouting verwijzen we graag naar de KNVB website en pagina hierover https://www.knvb.nl/assist-trainers/ontwikkel-je-vereniging/externe-scouting

  Technische Commissie en Bestuur v.v. Rhoon