• Gebruik de fietsen/scooter/step stalling en parkeer in de vakken!


 • De laatste maanden is het steeds meer gewoonte geworden om de fietsen, steppen en scooters te parkeren op locaties die daar niet voor zijn aangewezen (in geel aangegeven)

  We verzoeken jullie met klem om voor het parkeren van je fiets/scooter/step de (op deze foto) rood gearceerde vakken te gebruiken en ze daar te plaatsen.

  Met name hulpdiensten en leveranciers ondervinden te veel hinder van al die obstakels en kunnen in geval van een calamiteit niet of onvoldoende manoeuvreren met hun voertuig.

  Verder staat het heel rommelig en kunnen bezoekers de achterliggende plattegrond (met de namen van onze sponsoren) niet goed lezen.

  Kortom, parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

  Dit geldt overigens ook voor de auto’s van zowel leden als bezoekers die vaak, zeker op trainingsavonden, menen te mogen parkeren voorbij de parkeervakken van de parkeerplaats in de flessenhals/veld 4 bij WCR (zie in geel aangegeven). Ook hier is het verboden te parkeren en we zullen toezien op handhaving en opvolging daarvan.

  We rekenen op jullie gezond verstand en het volgen van de regels. Ook dat rekenen we tot de normen en waarden van onze club.

  Het Bestuur