• Hoopvol bericht van onze voorzitter


 • Beste leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en iedereen die onze club een warm hart toedraagt

  Het jaar is alweer bijna 2 maanden oud en nog steeds rolt de bal niet, en het eind lijkt nog niet in zicht. De vaccinatie gaat niet zo snel als gehoopt, er steken nieuwe varianten de kop op dus blijven de maatregelen nog even van kracht – vooralsnog tot 2 maart

  Het zijn zware tijden voor mensen die niet meer op bezoek (althans met meer dan 1 persoon) mogen bij familie en vrienden. Of via scholen of clubs contact met elkaar hebben, gezellig samen naar de bios of theater, naar een feest of festival en noem maar op.

  Ook voor de verenigingen zijn dit moeilijke tijden. Het sociale samenkomen, waar wij als vereniging voor staan, staat compleet stil. Het voetbal, de drager van onze club, is mondjesmaat mogelijk (even de winterperikelen van nu daargelaten) maar dan alleen voor de jeugd die in elk geval nog mogen trainen. De senioren staan al maanden (letterlijk en figuurlijk) buitenspel.

  Maar het gaat beter worden! Ik kan niet zeggen wanneer maar het gaat goed komen.

  Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen in de vereniging in deze rot-tijd en ben blij dat er tot op heden gelukkig geen opzeggingen door Corona zijn geweest. Zeker ook de vrijwilligers die tijden de lock-down gewoon doorgegaan zijn met hun onbetaald “werk” zoals onderhoud en training geven.  En uiteraard ben ik ook de mensen erkentelijk die hun vrijwilligersvergoeding niet claimen verder.

  Wij als bestuur doen er alles aan om de vereniging draaiend te houden zodat, wanneer er enigszins licht aan het eind van de tunnel is, we weer zaken op te kunnen pakken en om dan  actief met elkaar aan de slag te gaan.

  Ik hoop jullie snel weer te mogen zien op de club, zodra het weer mag.

  Met sportieve groeten,

  Marco van Wassenaar

  Voorzitter