• In memoriam Gerrit de Reus


 • Helaas hebben we via de familie het bericht ontvangen dat afgelopen zaterdag 24 april Gerrit de Reus vredig en in alle rust is ingeslapen. Gerrit was het oudste lid van v.v. Rhoon en tevens erelid van onze vereniging.  De laatste jaren vanwege zijn gezondheid en slechtere mobiliteit een stuk minder aanwezig op de vereniging, maar zeker in vroeger jaren een vaste gast op de zaterdagen en immer actief aanwezig tijdens de ledenvergaderingen. Hij is bijna 88 jaar geworden (27 mei 1933).

  Gerrit heeft een lange “loopbaan” bij v.v. Rhoon in diverse functies en hoedanigheden. Niet alleen als actief voetballer maar ook als leider/trainer van jeugdelftallen, bestuurslid en vrijwilliger.  Het is deze expertise en kennis van de club waar een ieder graag gebruik van heeft gemaakt. Hij werd door menigeen gezien als “het geweten” en de belichaming van de club.  De Reus was het oudste lid van onze vereniging, misschien niet in leeftijd maar wel in lidmaatschapsjaren. Hij was al eerder benoemd tot erelid van de vereniging en bij het 60-jarig jubileum van v.v. Rhoon in 2006 is hij ook nog eens geridderd voor zijn verdiensten uit naam van de toenmalige Koningin Beatrix door destijds loco-burgemeester Dick Roelse.

  Omdat hij toch altijd vroeg op de club was heeft hij bijvoorbeeld bij de jeugd diverse teams gescout voor de technisch jeugdcoördinator in het verleden. Hij heeft opgetreden als gastheer bij de ontvangst van teams, arbiters en tegenstanders en ook regelmatig zijn bestuursdiensten gedraaid. Ook heeft hij rond de jubilea van de club altijd veel oud materiaal uit zijn geheugen en collectie ter beschikking gesteld voor de jongere generaties.  Contacten met oud-spelers , het benoemen van de diverse personages op oude foto’s en meer was aan hem wel besteed. Thuis had hij een werkkamer die je bijna  als een v.v. Rhoon museum zou kunnen omschrijven met diverse historische stukken. Hij is dan ook verantwoordelijk voor een heel stuk “vulling” op historisch gebied van ons jubileumboek in 2006 en de website, met fraaie anekdotes uit zijn actieve voetbal- en bestuurscarrière. Juist nu we de site www.vvrhoon-historie.nl aan het opzetten zijn hadden we zijn input nog goed kunnen gebruiken, hij is daar op verschillende elftalfoto’s en in diverse hoedanigheden terug te zien.

  Ook in zijn leefomgeving heeft Gerrit zijn sporen verdiend, want talloos waren de verhalen en inspanningen om de buurt netjes en op een goed niveau te houden qua voorzieningen. En niet te vergeten het groen in en rondom zijn woonomgeving: hoe vaak belde hij niet of sprak hij zijn ongenoegen uit wanneer er weer bomen en struiken dreigden te worden opgeofferd. Hij was daarom ook bij de politiek en gemeente bekend om zijn inspanningen om er met elkaar een betere wereld van te maken.

  De laatste jaren was het met zijn gezondheid niet best gesteld. Hij had diverse lichamelijke ongemakken na zijn laatste heupoperatie en zijn geheugen liet hem ook af en toe in de steek.  Hij woonde in verpleeghuis Siloam, waar hij van een goede verzorging en oude dag mocht genieten. Weliswaar fysiek gescheiden van zijn vrouw Marijke, maar gezien de omstandigheden de beste oplossing voor iedereen.

  Zijn laatste bezoek aan de club was in 2017, toen Marijke hem naar de Omloop heeft gebracht om daar de benoeming tot erelid van John Koster bij te wonen. De foto op de openingspagina van onze historische site brengt dat moment goed in beeld.

  Wij wensen Marijke en de rest van de familie alle sterkte en medeleven om het verlies van deze voor voetbalvereniging Rhoon zo markante persoonlijkheid te verwerken.

  Namens het Bestuur

  Wim Gé Warnaar

   

  P.S. – de uitvaart is op 3 mei, hierbij eenlink naar uitvaartverzorging Evelien waar u een boodschap kunt achterlaten

  https://evelienuitvaartverzorging.nl/gerrit-de-reus

  correspondentieadres Fam. De Reus - Anthony van Hobokenstraat 37 - 3161 KR  RHOON

 • Op de linkse foto Gerrit temidden van een aantal ereleden in 2017 (bovenrij) en als leider van "zijn"A-kampioensteam in 1982/1983

 • Gerrit in 1996 bij het 50-jarig bestaan benoemd tot erelid en onderscheiden door voorzitter Leen de Koning en op de rechtse foto een koninklijke onderscheiding bij het 60-jarig jubleum in 2006 opgespeld door toenmalig loco-burgemeester Dick Roelse