• Jeugd weer vertegenwoordigd in het bestuur


 • Nadat om moverende redenen Hans Schepers en Frans van Breda hun duo-functie om de jeugd te vertegenwoordigen in het bestuur hebben opgegeven, heeft het bestuur lang moeten zoeken naar één of meerdere opvolgers voor beide heren. Gelukkig zijn ze beiden wel beschikbaar gebleven voor de club, alleen niet meer voor een bestuursfunctie. Daarvoor hebben we inmiddels wel een kandidaat gevonden die ook al meedraait bij de vergaderingen.

  Echter daar we nog geen A.L.V. hebben kunnen uitschrijven vanwege de Corona-maatregelen, heeft er nog geen formele bevestiging van de kandidaat plaats kunnen vinden. Maar ze (jawel, weer een vrouw in een bestuursfunctie namelijk Miranda Blokland) doet inmiddels al wel volop mee in de organisatie en we willen haar inzet en behartiging van de belangen van de jeugd dan ook alvast kenbaar maken bij de leden.

  We hebben als bestuur aan haar gevraagd een aantal organisatorische zaken aan te pakken en de jeugd actief te betrekken in het reilen en zeilen van de club op o.a wedstrijddagen. “Vroeger” werd er ook een beroep gedaan op ouders om op de zaterdagochtenden het wedstrijdsecretariaat te bezetten en daar hand- en spandiensten te verlenen in de vorm van een “Jeugdbestuursdienst”. Daarin zorgen ouders/verzorgers rond de wedstrijden als vrijwilliger voor een aantal zaken om de kinderen te kunnen laten spelen. Zorgen voor de materialen maar ook voor ontvangst tegenstanders en bijvoorbeeld drinken in de pauze – zie ook de bijlage werkzaamheden jeugdbestuursdienst.

  Per zaterdag is dat bij toerbeurt een activiteit die ruim 2 uur duurt. Per “ochtenddienst” is een vertegenwoordiger per team aangewezen voor deze dienst, het team dient zelf te zorgen voor de bezetting te zorgen. Gerekend over een heel seizoen zal iedereen misschien één of twee keer aan de beurt zijn, dus dat is allemaal heel goed te overzien en moet geen probleem zijn om in te vullen.

  Na twaalven wordt deze bestuursdienst overgenomen door een van de bestuursleden tot einde wedstrijddag. Voor het schema bezetting secretariaat zie het bijgevoegde pdf.

  Hiermee willen we de ouders/verzorgers van onze leden dichter bij de club brengen en tevens invulling geven aan een dringende behoefte. Vele handen maken licht werk, het is niet zo dat het bestuur alles zelf kan doen. Lid zijn van een vereniging schept ook bepaalde verplichtingen om die club te laten bloeien en voortbestaan, en daar hoort dus (naast het betalen van contributie) ook actieve participatie bij door mee te helpen bij het geven van trainingen, leider of arbiter zijn,  bardiensten draaien en dus ook af en toe een bestuursdienst draaien. Je leert zo ook de andere clubleden beter kennen en het helpt het verenigingsgevoel vorm te geven. Samen vorm je de vereniging en daar hebben we iedereen bij nodig

  Wij rekenen op ieders inzet daarvoor.

  Het Bestuur en de Jeugdcommissie.

  Bijlagen: