• Voor het jubileum hadden we veel plannen maar Corona gooit vooralsnog roet in het eten. Er is nog weinig zeker en daarom zijn de activiteiten waar veel mensen mee gemoeid zijn voorlopig uitgesteld tot 2022.

    Toch hopen we in mei en juni op enige zaken om toch het jubileum in aangepaste vorm te kunnen vieren nmet elkaar. Er wordt een jubileum magazine gemaakt en ook zal geprobeerd worden een onderling toernooi te organiseren voorzover dat kan. Het hangt allemaal sterk af van de ontwikkelingen en richtlijnen vanuit de overheid.

    We houden u op deze pagina in elk geval op de hoogte hierover.

    De jubileumcommissie en het bestuur