• Lid zijn van een club schept ook verplichtingen


 • Van leden van onze vereniging worden inspanningen verwacht als vrijwilliger. Dat is bij het lid worden duidelijk kenbaar gemaakt en daar wordt dan ook op gerekend. De een doet dit door te helpen met trainen, de ander weer met ander vrijwilligerswerk.

  Maar er is ook elke zaterdag bij toerbeurt een aantal teams aan de beurt om te helpen achter de bar. Op de website staat er in de rechter zijkant een rooster van het komende weekeinde, en de mensen die het in willen plannen kunnen de webpagina daarvoor raadplegen https://www.vvrhoon.nl/bardienstrooster . Ook staan er op de bar in de kantine, op de tafels en her en der aangeplakt barroosters.

  De laatste weken gebeurt het veel te vaak dat de ingeroosterde teams de barploeg in de steek laten en gewoon niet op komen dagen. Zonder tegenbericht of overleg is dat een kwalijke zaak. De baromzet is namelijk een belangrijke inkomstenbron voor onze club waardoor we de prijs van andere zaken weer laag kunnen houden. Maar als de bardienseten "verzaakt" worden moeten anderen (tegen vergoeding) worden ingehuurd hetgeen ten koste gaat van onze inkomsten.

  Uiteraard kunnen de meeste jeugdteams niet zelf achter de bar staan vanwege de leeftijd, maar de ouders/verzorgers of andere volwassen familieleden mogen dit wel - u bent als team verantwoordelijk om in overleg met elkaar elke dienst een aantal "vrijwilligers" af te vaardigen hiervoor. Indien het niet schikt (het team moet spelen tegelijkertijd bijvoorbeeld) kan er in overleg met de barcommissie altijd gewisseld worden - ook binnen het team zelf kan dat uiteraard, niet steeds dezelfde mensen hoeven op te draven en het gaat tenslotte maar om een paar keer per jaar! Leuke eraan is ook dat u ce club en haar leden zo ook beter leert kennen!

  Dus laat uw club niet in de steek, voldoe aan deze verplichtingen en kom opdagen als u ingeroosterd bent!

  De barcommissie