• Missie

  VV Rhoon is een voetbalvereniging die zich richt op voetballiefhebbers in de gemeente Albrandswaard en de naaste omgeving hiervan. VV Rhoon faciliteert haar leden zowel op prestatief als recreatief niveau om de voetbalsport te beoefenen binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur. Onze vereniging is een ontmoetingsplaats waar normen en waarden gelden en waar iedereen elkaar met respect benadert.

  Visie

  De voetbalvereniging Rhoon is een familievereniging waarin ambitie en recreatie hand in hand gaan. Wij bieden onze leden een plezierige sportorganisaties waarin zij hun voetbalactiviteiten kunnen beoefenen op zowel prestatief als recreatief niveau. Om dit te realiseren wordt er zowel op het veld (technisch) als naast het veld (organisatorisch) kwaliteit en faciliteiten geleverd. Een plezierige omgeving biedt de basis voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd).

  Wij maken hierin geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of seksuele geaardheid. Zowel jongens/mannen als meisjes/vrouwen kunnen de voetbalsport met plezier beoefenen.

  Wij stellen ons tot doel vooral met eigen opgeleide spelers en speelsters tot een sportieve ontwikkeling te komen. Voor de prestatiegerichte spelers en/of speelsters is het streven om de selectie-elftallen te behalen. Voor recreatieve spelers en speelsters bieden wij een laagdrempelige manier van respectvolle sportbeoefening aan.

  Wij zijn een vereniging voor en door leden. Actieve betrokkenheid van de leden en vrijwilligers vormt de basis van onze vereniging. Binnen onze vereniging heerst een sfeer van saamhorigheid.

  Wij hebben een solide financieel beleid waarbij de uitgaven in gezonde verhouding staan tot de inkomsten uit contributie, sponsoring en kantineopbrengsten.

  Naast een beleid voor de korte termijn zetten wij ons in voor continuïteit op de lange termijn door structureel overleg met de regionale voetbalclubs en de lokale overheden inzake ons complex.Een intensieve samenwerking met buurvereniging WCR en herstructurering van de huidige locatie en/of nieuwbouw van de accommodatie op een nieuwe locatie is een doelstelling voor het seizoen 2020-2021. In deze toekomstvisie past ook de inzet van ons "clubhuis" voor sociale projecten binnen de gemeenschap waarbij gedacht wordt aan naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en activiteiten voor ouderen.

  De vereniging biedt de leden een geborgen omgeving waar respect voor normen en waarden gelden met speciale aandacht voor (de ontwikkeling van) de jeugd. Leden die activiteiten binnen de vereniging vervullen moeten een VOG kunnen overleggen. Niet alleen het leren in teamverband samen te spelen is van belang. Ook het organiseren van (internationale) toernooien en evenementen, waarbij kennis gemaakt wordt met leeftijdgenoten van buiten de eigen gemeenschap en cultuur, draagt daar aan bij.

  Uitwerking

  De voetbalvereniging Rhoon is een familievereniging waarin ambitie en recreatie hand in hand gaan.Spelers worden niet actief aangetrokken, maar gerekruteerd uit de jeugdaanwas.

  De jeugdopleiding is daarom van groot belang, waarbij het uiteindelijke doel is om bij alle leeftijdsklassen de selectie-elftallen zo hoog mogelijk (1e klasse en/of hoofdklasse) te laten spelen. In de diverse leeftijdsklassen wordt hier naartoe gewerkt en zijn vorming en weerstand belangrijker dan winnen. De overgang naar de senioren zal op die manier een minder grote stap zijn, wanneer het standaardteam op 2e of 3e klasse niveau speelt.

  Het niveau en de kwaliteit van de selectieteams bepalen de aantrekkingskracht op de jeugd, publiek en sponsoren. Verwaarlozing van de organisatie rond deze selectie leidt tot een lager ambitieniveau in alle geledingen.

  Met de slogan "Alleen ga je sneller, samen kom je verder" gaan wij de ons komende jaren verder ontwikkelen en laten zien wat onze vereniging waard is binnen het maatschappelijk werkveld.