• Nieuwe variant sportpark de Omloop

 • v.v. Rhoon presenteert alternatief plan dat waardering oogst...

  Afgelopen maandagavond 14 januari heeft voorzitter Tammo Beishuizen ingesproken bij de commissie "Beraad en Advies Welzijn en Ruimte" waar gesproken zou worden over de eventuele inpassing van een nieuw sportpark in de Rand van Rhoon. Hij presenteerde de aanwezigen een alternatief plan dat veel bijval kreeg van zowel de politiek, de betrokken verenigingen en de omwonenden.

  Kern van het plan, opgesteld door het bestuur van v.v. Rhoon in overleg met bewoners en wethouder, is vasthouden aan de huidige locatie van Sportpark de Omloop. Echter, door een andere indeling van velden en accommodaties komt ruimte vrij.  Een aantal velden zal in het plan worden opgeofferd voor woningbouw van 250 woningen, 200 sociale en 50 vrije sectorwoningen. Een aantal dat ook volgens de kenners een reële optie is en waarvoor dan voldoende ruimte is, hetgeen is getoetst ook bij Woonvisie. 

  Kengetallen en rekenmodules vanuit de KNVB geven aan dat voor het (beoogde) aantal leden van v.v. Rhoon en WCR de beschikking over 5 kunstgrasvelden voldoende capaciteit geeft. Het heeft ook de voorkeur van beide verenigingen, beaamd door vice-voorzitter Martin van der Grint van WCR tijdens zijn inspraakronde, om op het huidige complex te blijven of in elk geval op Rhoon, omdat de eerder gesuggereerde polder Albrandswaard te ver bij de leden en de wortels van de club, het Rhoonse verenigingsleven, vandaan ligt. 

  Ook de omwonenden, verenigd in de verontruste bewoners van de Rand van Rhoon als  bewoners van dijken en wegen uit met name Omloopseweg en Rijsdijk, konden zich in dit alternatief uitstekend vinden. Het zal geen extra aanslag plegen op het toch al gereduceerde groene buitengebied van Albrandswaard en zo kan de bestemming van de Rand van Rhoon en een eventuele toekomstvisie en plan daarvoor conserverend en agrarisch blijven. Oftewel groen uitzicht en rust, zonder oprukkende voorzieningen de polders in.

  Het agendapunt "opstellen op de Visie Rand van Rhoon met minstens één uit te werken scenario dat uitgaat van de inpassing van een sportpark voor de voetbalverenigingen WCR en v.v. Rhoon" kreeg daardoor wel een heel andere wending. Want dit alternatieve plan is voor velen een win-win situatie, niet in het minst ook vanwege de voorgerekende lagere kosten. Omklappen naar de Rand van Rhoon zou, door diverse grondposities, voor de Gemeente een kostbare zaak worden. Evenals de polder Albrandswaard waar overigens in een enkele jaren terug opgesteld inrichtings- en ontwikkelingsplan ook geen ruimte en mogelijke bestemmingswijziging voor een nieuw complex is. Dezelfde onmogelijkheid geldt een beetje voor de gesuggereerde 15 ha, een poldergebied achter de Buytenhof tussen de Oudeweg en de wijk Portland in.  Die grond is onlangs door de gemeente verkocht (!) aan de Provincie en deze laatste heeft al aangegeven dat hier geen sportvelden mogen komen omdat men dat ziet als een grootstedelijke ontwikkeling en niet als een recreatieve invulling van het gebied. De bestemming voor dit deel van het Buijtenland van Rhoon (recreatie en natuur) laat dat volgens de Provincie niet toe.

  Afgesproken is dat v.v. Rhoon voorzitter Tammo Beishuizen verder over het plan in gesprek gaat met de wethouder en dat WCR het voorstel ook in het bestuur zal bespreken.  Verder zal er ook met de omwonenden nogmaals overleg worden gevoerd in het kader van burgerparticipatie. Er zal een studie naar dit alternatief worden gedaan met daarbij de kosten, wensen en alle mogelijkheden op een rij gezet en dat plan zal dan wederom in een commissie ter bespreking worden voorgelegd. En ondertussen zal de wethouder nogmaals een bezoek aan Den Haag brengen om van de Gedeputeerde zelf te horen waarom verplaatsing naar de 15 ha niet mogelijk is en om te kijken of Albrandswaard met de voorgestelde invulling voldoet aan de door de Provincie en regio gestelde bouwopgave.

  Kortom, het omklappen gaat even in de ijskast en het verhaal over de toekomst van onze verenigingen op de korte en lange termijn wordt vervolgd......


  UIT DE PERS:

  Voorzitter vv Rhoon: ‘Combineer voetbal en woningen in Essendael’

  https://www.ad.nl/rotterdam/nieuw-plan-met-voetbalclubs-en-woningbouw-op-een-complex~a2ae5f47

  https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/algemeen/43146/nieuw-plan-voor-verhuizing-velden-?