• Normen en Waarden bij v.v. Rhoon


 • De laatste maanden worden we helaas geconfronteerd met wat incidenten op en rond de velden waar we niet blij mee zijn en die doorgaans alleen maar verliezers opleveren. Hetzij namelijk met schorsingen door de KNVB of interne maatregelen door het bestuur en/of jeugdcommissie en/of normen en waarden commissie.

  Rhoon hecht enorm aan het respectvol omgaan met elkaar en de tegenstander alsmede het respecteren van de regels rond materialen, kleedkamers, kantine en het complex. Het totaal dus.

  Het is natuurlijk een vervelende tijd. Door gebrek aan en het beperken van alle leuke dingen en evenementen lijkt het of de lontjes hier en daar alleen maar korter worden. Gelukkig kunnen we nog steeds een uitlaatklep vinden in onze voetbalsport, maar ook daar moet het wel leuk blijven. Confrontaties zoeken met de tegenstanders en/of elkaar, draagt niet echt bij tot een goed sportief klimaat, iets wat we juist nu zo nodig hebben nu zoveel andere dingen niet meer kunnen.

  Daarom een oproep aan iedereen om respectvol met elkaar om te gaan. We verwijzen nog maar en keer naar onze Normen & Waarden die op de website staan  https://www.vvrhoon.nl/normen-en-waarden

  Mocht het nodig zijn dan schroomt het bestuur niet de maatregelen die daar worden aangegeven ook toe te passen. Maar we hopen op ieders gezond en sportief verstand opdat het niet zover zal hoeven komen.

  Vertrouwenspersoon

  Er is inmiddels ook een nieuwe Vertrouwens Contactpersoon voor de vereniging – meer informatie daarover vind je hier terug https://www.vvrhoon.nl/vertrouwenscontactpersoon/

  Verklaring Omtrent Gedrag

  We hebben (gelukkig) ook weer instroom van nieuwe leiders, trainers en zo meer en aan hen zal ook een verklaring VOG worden gevraagd conform ons eerder ingenomen standpunt. Meer info daarover vind je hier: https://www.vvrhoon.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog

  Het Bestuur