• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Het bestuur maakt bekend dat op 17 december a.s. een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.

  Aanvang is 20.00 uur in de kantine op ons complex.

  Leden en ouder(s) van jeugdleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

   

  De agenda is als volgt:

  • Opening en vaststelling agenda.
  • Mededelingen.
  • Ingekomen brieven.
  • Stand van zaken en voortgang nieuw complex. 
  • Vaststelling notulen ALV 25 juni 2018.
  • Financieel verslag 2017-2018.
  • Verslag kascontrolecommissie.
  • Goedkeuring financieel verslag.
  • Benoeming leden van kascontrolecommissie.
   Zitting hebben: Arjan Visser, Taco Mulder en Tijn Speelman, 
  • Begroting 2019/2020.
  • Verslagen div afdelingen.
  • Bestuursverkiezing  voor de functie voorzitter en secretaris.
   Het bestuur draagt Tammo Beishuizen voor als voorzitter.
   Op de ALV dragen we Marco van Wassenaar voor als secretaris vanuit het bestuur en vragen de ALV toestemming voor.

   Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris per mail onder begeleiding van de handtekening van 3 stemgerechtigde leden.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

   

  Wij rekenen op uw komst!

   

  Het bestuur.

  • U kunt de notulen van de vorige ALV digitaal aanvragen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris: secretaris@vvrhoon.nl

  U kunt eveneens de begroting en/of financieel verslag digitaal aanvragen vanaf 10 december  2018 tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.