• In Memoriam

 • In memoriam Nico Luhrman

   

  Deze week ontvingen we het bericht van het overlijden van Nico Luhrman, op de respectabele leeftijd van 88 jaar. Voor vele oud Rhoon leden een bekende verschijning en beminnelijk persoon.

  Nico was altijd zeer betrokken bij de v.v. Rhoon. Naast zijn bestuursfunctie als secretaris in het verleden, was hij ook bij de organisatie en voorbereiding van het jubileum betrokken. Tevens maakte hij jarenlang deel uit van "de vouwploeg", een groep vrijwilligers die elke dinsdag de "Sportexpresse", ons verenigingsblad, in elkaar zette en rondstuurde. Zelf nam hij dan de adressen uit zijn buurt even mee, want dat scheelde weer in de portokosten.

  Als supporter van v.v. Rhoon was Nico ook in woord en gebaar aanwezig bij thuiswedstrijden en hield zijn mening over de geleverde prestaties niet voor zich, maar deelde die met zijn omgeving hetgeen soms verhitte maar zeker geanimeerde discussies opleverde.

  De laatste jaren moest hij, vanwege zijn gezondheidstoestand, dit aan zich voorbij laten gaan maar hij zal zeker bij menigeen als zodanig herinnerd worden.

  We wensen zijn vrouw en overige familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  Het Bestuur