• Op 10 okt kleedkamers open | douches en kantine gesloten (update 8 okt)


 • Aangepast Corona-protocol voor zaterdag 10 oktober :  kleedkamers open, douches gesloten, kantine gesloten

  Vanwege de weersvoorspelling, met kou en regen komende zaterdag, zullen we de kleedkamers openstellen om spullen in op te slaan om geen onnodige blootstelling aan de nattigheid en kou te bewerkstelligen. Dit zou verkoudheid en daardoor extra testen kunnen betekenen. Het bestuur heeft in overleg met de jeugdcommissie en wedstrijdcoördinator een indeling gemaakt, nu we komende zaterdagen geen al te vol programma hebben en er voldoende gewisseld en gedesinfecteerd kan worden gezien de beperkte kleedkamer bezetting. Dank aan Richard Kool wederom voor zijn inzet hiervoor.

  De kleedruimten zullen alleen op wedstrijd-zaterdagen opengesteld zijn, dus niet voor trainingen en doordeweekse wedstrijden.

  De regels zoals die zaterdag 10/10 a.s. gelden voor spelers, vrijwilligers en bezoekers:

  Voor de kleedkamers op ons complex:

  • Kom zoveel als mogelijk omgekleed naar ons complex
  • Voor elk team is er een kleedkamer beschikbaar – zie het rooster bij de ingang – waar kleding en spullen kunnen worden achtergelaten.
  • De sleutels van de kleedruimtes zijn in de commissiekamer (portacabine) te verkrijgen
  • De douches blijven gesloten, er mag niet gedoucht worden
  • De kleedkamers zijn open om droge kleding etc. aan te trekken en spullen in achter te laten (tassen en kleding langs het veld verregenen anders) niet als “social room”.
  • Na de wedstrijd zo snel mogelijk de kleedkamer weer vrijmaken en SCHOON achterlaten, de sleutel inleveren (schoonmaakcheck met dienstdoend bestuurslid)  en het sportcomplex weer verlaten
  • Er zal per kleedkamer een schoonmaak- en desinfectie-set worden klaargezet
  • Bij de pupillen mogen max 4 ouders in de kleedkamer om te helpen aankleden
  • Pupillen en junioren hoeven zich officieel niet aan de 1.5 mtr afstandregel te houden maar we vragen dit zoveel als mogelijk toch na te leven, zeker ook begeleidende ouders. leiders en trainers
  • De senioren mogen met max 6 personen tegelijk in de kleedkamer, dus die moeten elkaar afwisselen met omkleden – spullen kunnen er wel worden gestald.
  • Teambespreking en rustpauze senioren OP HET VELD, niet in de kleedkamer.
  • Drinken alleen uit eigen bidons of flesjes, pauzedrank in schenkkan en bekers via de club

   De kantine op ons complex is gesloten

  • De toiletten van de kantine zijn te bereiken via de hal bij de hoofdingang naast de shop.
  • De tussendeur naar de kantine is gesloten, er zijn géén horeca activiteiten (keuken en kantine gesloten)

   Verder gelden alle regels van het protocol per 30/9 zoals deze hieronder zijn beschreven. Bestuur, leden, trainers, leiders en vrijwilligers is gevraagd op de naleving hiervan toe te zien. We doen op iedereen een klemmend beroep deze regels te respecteren om zodoende te proberen de club virusvrij en draaiend te houden in deze tijden dat er sprake is van een tweede golf Covid-19 besmettingen. Alleen mét elkaar kunnen we deze strijd tot een succes maken zodat eenieder zijn hobby, het spelen en/of kijken naar voetbal, kan blijven uitoefenen.

  Het Bestuur van v.v. Rhoon

  -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


  Nieuwe maatregelen m.b.t. Corona

  Tijdens de persconferentie van gisteren, maandag 28/9, heeft de regering een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd en bestaande maatregelen aangescherpt. Gisteravond heeft het bestuur, in haar maandelijkse vergadering, daarover gesproken en een aantal beslissingen genomen vooruitlopend op eventuele nadere mededelingen en protocollen die regionaal door onze gemeente en/of KNVB en/of andere instanties m.b.t. ons complex en gebruik er van worden gemaakt. Hoewel we afgelopen zaterdag met de test van openstelling kleedkamers, geen douche-gebruik en beperkt plaats in de kantine positieve ervaringen hebben opgedaan (hulde aan iedereen die zich netjes aan het protocol en uitwerking daarvan hebben gehouden) hebben we in lijn met de nieuwe voorschriften het volgende bepaald:

  Na consultatie en berichten via de KNVB (voetbal.nl) hebben we deze bepalingen nog wat verder uitgewerkt en genuanceerd:

  • Vanaf dinsdag 29 september zijn m.i.v. 18:00 uur zowel de kantine als de kleedkamers en douches gesloten en mag er geen gebruik van worden gemaakt tot nader order (vooralsnog is er sprake van een periode van 3 weken).
  • Iedereen wordt derhalve verzocht omgekleed en met een eigen bidon/fles drinken naar de club te komen voor het volgen van de trainingen en spelen van wedstrijden – ouders/begeleiders mogen zich niet op het complex bevinden anders dan op de parkeerplaats
  • Op wedstrijddagen geldt dat er géén thuispubliek/supporters/ouders aanwezig mogen zijn op ons complex bij thuiswedstrijden. Alleen mensen die een rol hebben bij de organisatie van trainingen/wedstrijden (naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs).
  • Bij uitwedstrijden mogen ouders/verzorgers die jeugdspelers t/m 19 jaar “chaufferen” wel aanwezig blijven als onderdeel van het begeleidingsteam. Met klem verzoeken we onze “gasten” om het aantal chauffeurs tot een minimum te beperken. Beperk de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen, dit geldt ook voor “onze” ouders die chauffeur zijn.  
  • De kantine en kleedkamers en douches blijven gesloten. Voor noodgevallen zijn de toiletten in de gang naast de (gesloten) kantine te gebruiken en zullen met regelmaat schoongemaakt en gedesinfecteerd worden – materiaal daarvoor is aanwezig.
  • Na afloop van de training of wedstrijd wordt men geacht het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten
  • In overleg met het bestuur is de kantine wel te gebruiken voor operationele ondersteunende zaken (commissie overleg, cursussen en verenigingsrechtzaken zoals ALV's) maar dient de horeca in de kantine gesloten te blijven.

  Meer info vind je hier: https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen

  Mocht er later deze week nog meer aanvullende regelgeving bij ons bekend worden, dan zullen we daar zo snel mogelijk over communiceren via de website en social media.

  Uiteraard betreurt het bestuur deze ontwikkeling, daar we er alles aan gedaan hebben om een uitbreiding van het virus te voorkomen en te anticiperen op de beperkte mogelijkheden. We leken steeds meer “terug naar normaal” te kunnen gaan inclusief de sociale kontakten waar onze familievereniging het van moet hebben. Ook waren we met de kantine net een inhaalslag aan het maken over de gemiste omzet van het Corona-voorjaar. Verder zitten we midden in het proces van een overstap naar en uitgifte van een nieuw clubpas-systeem voor vrijwilligersvergoeding en cashless betalen alsmede de uitgifte van de nieuwe kledinglijn.

  Dat zal nu allemaal een paar weken langer gaan duren dan voorzien en gewenst maar het is niet anders. We rekenen op ieders begrip in deze en vertrouwen op uw gezond verstand om ook in de komende periode de voorschriften, zoals opgesteld op 1 september en te lezen hieronder, na te leven.

  Het Bestuur van v.v. Rhoon

  -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

  Eerder bericht 1 september:

  Tijdens de bestuursvergadering van maandag 31 augustus j.l. heeft het bestuur de kleedkamer- en douche situatie van de afgelopen maand bekeken en ge-evalueerd. Vanaf het begin van de trainingen en wedstrijden in de oefencampagne hebben we gezien dat het met het aantal teams en gebruikers een haalbare kaart was om de 1,5 mtr afstand regel en schoonmaak van de ruimtes te realiseren.

  Afgelopen zaterdag, bij de eerste bekerwedstrijden, bleek echter de capaciteit nauwelijks voldoende om conform de regels zowel afstanden als aantallen personen in de kleedruimtes en douches te handhaven, en dit terwijl er een aantal wedstrijden was verzet. Zoals we op 14 augustus via de bestuursmededeling al kenbaar hebben gemaakt, was er die weken een proefperiode om te kijken hoe e.e.a. zich zou gaan ontwikkelen

  Gezien de feit dat we nu volop met alle teams aan het trainen en spelen gaan ziet het bestuur onoverkomelijke risico’s en problemen ontstaan om zowel de 1,5 mtr, het aantal gebruikers als het schoonmaken na iedere wisseling van teams te coördineren en uit te voeren. We hebben gewoon teveel teams van bezoekers en leden om dit veilig te kunnen uitvoeren en zullen derhalve

  vanaf 1 september 2020 de kleedkamers en douches gesloten houden.

  Deze maatregel geldt tot nader bericht en geldt voor ALLE leeftijdscategoriën en betekent:

  • Aangekleed in tenue naar de vereniging komen, zowel gasten als eigen leden
  • Er kan géén gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes en douches
  • Teambesprekingen en rustpauzes worden buiten op het veld gehouden
  • Er worden geen kratjes met bidons gebruikt, iedereen zijn eigen fles/bidon mee
  • Toiletgebruik conform looproutes alleen in het kantinegedeelte
  • Voor scheidsrechters zijn aparte kleed- en doucheruimtes beschikbaar

   Verder gelden, als reminder nog even, de reeds eerder gecommuniceerde instructies van 14 augustus maar dan nu aangescherpt na de toetsing en ervaring van de afgelopen maand:

  Lees onderstaande afspraken goed en neem de regels hiervoor in acht. Mocht dit, per ongeluk, een keer niet gebeuren, spreek elkaar er gerust op aan!

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex.
  • Schud geen handen en geef geen “high fives”.
  • Tijdens training en/of wedstrijden is het spugen en “legen van de neus” verboden

   Spelers en staf:

  • voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden, op het veld en in de kantine.
  • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en wedstrijden.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld en spreekkoren is niet toegestaan.
  • Bij de entree van de kantine, staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze bij het betreden van het gebouw.

   Kleedkamers

  • De kleedkamers en douches blijven, tot nadere order, gesloten.
  • Kom, ook bij (oefen)wedstrijden, omgekleed naar de club.
  • Zorg dat de (oefen)wedstrijden aangemeld zijn (in Sportlink) en bekend zijn bij de kantinebeheerder (kantine@vvrhoon.nl) en de coördinator/consul velden (wwmessemaker@gmail.com) .
  • Er worden geen wedstrijdbesprekingen gehouden in de kleedkamer.
  • Voor drinken tijdens en na de wedstrijden/trainingen is er géén centrale krat met bidons – sporters dienen hun eigen bidon met drinken mee te nemen
  • Bij binnenkomst heb je jouw handen (thuis) gewassen en/of gedesinfecteerd.
  • Tijdens de pauze van de wedstrijd, blijven we op het veld.
  • Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de trainer en leider.

   Ouders en toeschouwers

  • Per veld mogen wij, zonder reserveringen, gezondheidscheck en toewijzen van plaatsen, maximaal 250 toeschouwers ontvangen (vol=vol).
  • Voor binnen (kantine) geldt al maximum het aantal zitplaatsen (dit is exclusief kader, officials, medewerkers en vrijwilligers).
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

   Kantine

  • Iedereen moet zitten, minimaliseer rondlopen en vol=vol
  • Let op en houdt rekening met de borden en aangegeven routing (pijlen) in de kantine, zowel voor de bar als keuken.
  • De ingang van de kantine is via het halletje bij de shop en toiletten -  de uitgang is bij de openslaande deuren (hoofdveld) en/of bij de uitgang terras/tribune.
  • Gebruik binnen alleen de beschikbare stoelen, staand nuttigen van drankjes is niet toegestaan, statafels binnen zijn dus buiten gebruik (buiten kunnen deze wel worden geplaatst en gebruikt met inachtneming van de 1,5 mtr).
  • Als binnen alle stoelen bezet zijn, ga je naar buiten op het terras, de tribune of naar huis (vol=vol).
  • Betaal zoveel mogelijk met de PIN.

  We wensen iedereen ondanks deze straffe maatregelen weer ontzettend veel voetbalplezier het komende seizoen en doen een beroep op ieders gezond verstand inzake het corona-protocol. Samen krijgen we dit onder controle! Tot snel weer op ons sportcomplex!

  Bestuur v.v. Rhoon