• Rondje voor de reünie 2022 (v.v.Rhoon 75 jaar jong)


 • Dit jaar, 31 mei, bestond onze vereniging 75 jaar maar hebben we dit vanwege de Covid-19 beperkingen niet uitgebreid kunnen vieren.

  Maar we hebben beloofd dit in te halen en als het kan dit in mei/juni 2022 te doen voor leden en oud-leden, sponsoren, donateurs, Club van 100 leden en overige belangstellenden.

  Om de kosten hiervan te drukken doen we mee aan de crowdfundingactie "Rondje voor je club". U geeft een virtueel rondje (of een half rondje of een kwart rondje of meerdere rondjes kan ook) in onze virtuele kantine en de opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan de viering van ons jubileum en wel in het bijzonder aan de organisatie van de reunie 75 jaar v.v. RHOON.

  Leuke aan deze actie is dat je er ook noog mooie prijzen mee kunt winnen! zie ook  https://www.rondjevoorjeclub.nl/prijzen

  Het proces wijst zichzelf, wij hebben het tijdens de sluiting van de kantine in Coronatijd ook een keer ingezet om fondsen te genereren, en we hopen hiermee een eerste aanzet te kunnen geven voor een feestelijke bijeenkomst met oude en nieuwe leden in de Jubileum Feestweek die voor mei/juni 2022 in de planning staat.

  Meer over deze feestelijkheden zullen we op termijn communiceren als het programma en de data wat verder zijn ingevuld.

  Voor meer informatie en uw bijdrage in de vorm van een Rondje voor de Reünie: 

  https://www.rondjevoorjeclub.nl/club/voetbalverenigingrhoon

  Namens de Reüniecommissie en het bestuur alvast hartelijk dank voor je bijdrage !