• Dit seizoen is v.v. Rhoon begonnen met een actie gericht op duurzaamheid. Er waren al diverse initiatieven daartoe gestart, maar met het inzamelen van lege plastic flesjes, een actie opgezet door onze leverancier Bar Le Duc, kunnen we geld ophalen.

  Nu is verantwoord omgaan met materiaal en grondstoffen al langer een item bij onze vereniging. Reeds eerder zijn initiatieven hiertoe ontplooid. Zo zijn de plastic koffiebekers vervangen door karton, zijn de plastic weggooibekers voor (fris)drank vervangen door herbruikbare plastic glazen en zijn automatisch afsluitende douche- en toiletknoppen geplaatst om waterverspilling tegen te gaan. Verder zamelen we al jaren het papier en plastic separaat in en bieden dit gescheiden aan bij de afvalophaaldienst van de gemeente ?? voor GFT is er ook een aparte container. Kortom, we doen al behoorlijk ons best maar het kan altijd nog vel beter.

  Leden wordt nu ook de gelegenheid geboden om plastic flessen en doppen in te leveren als ze een consumptie nuttigen. Maar ook door "thuis" te sparen en lege flessen en doppen af te geven hetzij bij de kantine hetzij door het zelf af te geven bij "Afval Loont" in Barendrecht onder vermelding van "Afvalstroom v.v. Rhoon".
   
  Daarnaast verzamelen we al jaren lang de plastic flesdoppen ten gunste van de "Stichting Hulphond" in een box op de kantinebar.
   
  Met dit initiatief maken we bij Bar le Duc kans op een bedrag van € 1000,00 te besteden aan duurzaamheid op de club!
   

   

  Doel van de bewustwordingscampagne en spaaractie en is om gasloos te worden en de stroomkosten naar beneden te brengen (warm water kleedkamers, veldverlichting, verwarming etc. op ons nieuwe complex).

  Hiervoor zijn acties in gang gezet met de volgende duurzame wensen:

  • Led verlichting in 20 masten (à 2000 ?? 2500 / mast)
  • Zonnepanelen op dak nieuwe kantine en kleedkamers / dak tribune
  • Warmtepomp , zonnecollectoren op nieuwe complex
  De precieze invulling daarvan kan pas gemaakt worden als we een locatie hebben aangewezen gekregen door de Gemeente en zodra er een ontwerp voor het nieuwe complex is. Maar het is de insteek van onze vereniging om toekomstproof te zijn en energie- en afvalneutraal te kunnen functioneren.
   
  Dus rekenen we op ieders medewerking om de club duurzamer en financieel gezonder te maken!
   
   
  MOOI NIEUWS : € 1.000 gewonnen !!!
   
  Mooi bericht over de Bar-Le-Duc actie bij v.v.Rhoon. Onze inspanningen voor het inzamelen van plastic flessen zijn beloond met € 1000,00 voor duurzame maatregelen op ons (nieuwe) complex!

  De uitslag hiervoor werd daags na Sinterklaas bekend gemaakt op de Bar-le-Duc actiewebsite en uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee https://www.bar-le-duc.nl/meestduurzamesportclub/

  Tevens enorm trots op alle leden, donateurs en supporters die aan deze actie meedoen, want het is hiermee nog niet afgelopen, dit is pas een begin en steun in de rug voor de vereniging. Blijf plastic flesjes inzamelen en inleveren (in de kantine verzamelbakken of inleveren op naam van v.v.Rhoon bij Afval Loont in Barendrecht).