• Strandtraining 4 januari 2020


 • Dit jaar weer een strandtraining voor jeugd vanaf JO -9! De Kerstkilo's kwijt knallen !

  Op zaterdag 4 januari 2020 wordt vanuit de jeugdorganisatie weer de traditionele strandtraining georganiseerd. De hulp van trainers en begeleiders is daarbij onmisbaar. De meesten weten wel wat de bedoeling is of was, wellicht een aantal nieuwelingen nog niet. Om de neuzen in dezelfde richting te krijgen volgt hieronder een korte uitleg over het ontstaan en waarom van dit evenement.

  De traditie leert, dat toen v.v. Rhoon nog een klein clubje was, in de eerste week van januari om het nieuwe jaar in te luiden er een strandtraining werd verzorgd door selectie en het veteranenteam bijgenaamd ‘de Trappers’. Dit alom gerespecteerde vriendenteam met oudgedienden regelde dan het heen en weer vervoer van de jeugd naar het strand van Hoek van Holland. Onderling werd er dan met en tegen elkaar gevoetbald en in de kantine gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.              
  Het mooie van wat uit schijnbaar zoiets simpels voortvloeide was, dat de onderlinge cohesie en het contact tussen jeugd, trainers, ouders en senioren automatisch werd bevorderd en zo door het hele seizoen werd meegenomen. Afgelopen seizoenen is onze vereniging echter flink gegroeid en stond de traditie vanwege te weinig animo of andere belangrijke prioriteiten van v.v. Rhoon meer en meer in de weg waardoor organisatie verslapte. Om hier dus nieuw leven in te blazen is vorig jaar besloten merendeels van jeugd, selectie en begeleiding weer tijdig te informeren en te benaderen.                
  Operatie Strandjutter bracht begin 2018 weer menige deelnemer in vervoering en een blijvend leuke ervaring en werd voortgezet in editie 2019, En ook dit jaar zal in 2020 de traditie een vervolg krijgen waarbij we hopen op veel enthousiate deelnemers.  

  De strandtraining is voor deelnemers vrijblijvend en zal in principe altijd doorgaan, tenzij het weer echt extremen laat zien.                                                                                                                            

  Deelnemers bestaan uit JO -17 t/m JO -09 ( A, B, C, D en E spelers ). Tevens worden selectiespelers uitgenodigd mee te gaan voor het verenigingsgevol en ter ondersteuning. Alle betrokken trainers zullen in de trainersapp dit bericht ontvangen, waarin zal worden gevraagd door te geven of ze zelf aanwezig kunnen zijn en met hoeveel kinderen van het team.

  Ook hoopt de organisatie op voldoende aanwezige ouders, die mee willen om de kids te vervoeren. 

  De begeleiding op het strand zal bestaan uit trainers, selectiespelers ( RHOON 1 en 2 ), JO19 spelers, en aanwezige trainers van de C, D en E teams. Veteranenteam De Trappers is door de organisatie opgeroepen om met aanwezige ouders de kinderen te vervoeren. Op het strand zal van te voren een circuittraining met spelletjes en wedstrijdveldjes klaar worden gezet, inclusief een Koek en Zopie voorziening.

  Verzameltijd op 4 januari is voor alle betrokkenen uiterlijk 10.00 uur bij de kantine van v.v. Rhoon.                                  
  Alle aanwezigen zullen door de organisatie worden ingedeeld over kantine, kleedkamers en tribune. Uitleg en toelichting over Operatie Strandjutter zal dan worden verstrekt, waar dan de eerste groep op aangeven rond 10.30 uur op veilige manier kan afreizen naar Hoek van Holland.                        
  Aldaar aangekomen volgt de verdeling en het verdere verloop van het programma. Rond half drie  keren we dan terug om in de kantine met een patatje en een drankje de dag feestelijk af te sluiten sluiten.                                                                                                                               

  Als er nog vragen zijn of wil je meewerken, neem dan contact op met jeugdvoorzitter Hans Schepers   0613785427