• Update 30 mei Trainen in Coronatijd


 • Per 30 mei is het schema dat we eerder communiceerden alsmede het protocol op enkele punten aangepast.

  In lijn met de nieuwe regelgeving vanuit het kabinet, het RIVM en onze gemeente maken we het volgende bekend:

  Herzien protocol en regels trainen in Coronatijd bij v.v. Rhoon per 30 mei

  • Op 6 mei zijn we begonnen met de JO8 t/m JO12
  • Op 13 mei zijn de mini’s en de JO6 en JO7 ingestroomd
  • Vanaf 18 mei gaat de JO13 t/m JO19 beginnen met de training
  • Tevens beginnen vanaf 19 mei de selectieteams en overige senioren, veldindeling zie schema
  • Overige senioren RHOON 4 en hoger trainen op dinsdag- en donderdagavond van 19:00-20:00 op half veld 4
  • Deelname is op vrijwillige basis, niets is verplicht – jeugd t/m 12 moet zich eenmalig inschrijven en daarna afmelden bij de trainer als je niet komt trainen
  • 13 jaar en ouder alsmede selectie aan- en afmelden bij de trainer
  • WCR traint dinsdagavond van 17:45 – 19:00 met de jeugd, op dinsdagavond en donderdagavond vanaf 20:15 uur met selectie en zaterdag de hele dag op veld 4

   
  Voorwaarden om mee te mogen trainen – om thuis voor te bereiden:

  • Gebruik, ook als ouders/verzorgers, je gezond verstand en leef de regels na zoals die door de overheid zijn opgesteld, dus respecteer de 1,5 mtr afstand – blijf bij niezen, koorts, verkoudheid of hoesten thuis!
  • Mocht je in de familie- of kennissenkring ziektegevallen van Corona hebben (gehad) en het contact met hen is korter dan 14 dagen geleden blijf dan ook thuis.
  • Jeugdleden en niet-leden tot 12 jaar die van deze trainingen gebruik willen maken, moeten zich vantevoren inschrijven via de e-mail .
  • Het trainingsschema voor de verschillende leeftijdscategorieën, de speeldag en de tijdslot daarvoor op de site worden bekend gemaakt.
  • In het trainingsschema zal voldoende tijd tussen groepen worden genomen zodat er ruimte is om de groepen te wisselen zonder dat de kinderen door elkaar heen hoeven te lopen en dat dit tot verkeersopstoppingen bij de “Kiss & Ride” op de P-plaats leidt.
  • Was vóór je bezoek aan ons complex maar ook na afloop bij thuiskomst je handen.
  • Ook toiletbezoek zoveel mogelijk vooraf thuis doen.
  • De kantine en kleedkamers zijn gesloten, er kan niet gedoucht worden derhalve dient iedereen in trainingskleding en met voetbalschoenen aan naar het complex te komen.
  • Drinken kan alleen met een EIGEN BIDON of flesje water – bidons voor gemeenschappelijk gebruik worden NIET TOEGESTAAN – geen glaswerk.
  • Eenmalig Inschrijven voor jeugd tot 12 van tevoren is verplicht, zowel voor leden als niet-leden! Stuur een mail naar mailto:trainenincoronatijd@vvrhoon.nl met daarin:
   • Naam kind
   • Naam ouder
   • Adres
   • Geboortedatum
   • Lid van v.v. Rhoon  (wel of niet)
   • Mailadres
   • Mobiel nummer (voor in geval van nood)
  • Kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten vóór het begin van de training worden afgezet bij de “Kiss & Ride” op de Parkeerplaats
  • Kom alleen naar ons complex wanneer er een training gepland staat en jij (of je ouder/verzorger) je hebt ingeschreven daarvoor


  Bij aankomst op ons complex:

  • Rijd stapvoets en houd rekening met overstekende en/of lopende kinderen
  • Houdt u als ouder/verzorger ook aan de regels die wij opstellen – wij zijn als club namelijk verantwoordelijk en de boetes bij overtreding zijn hoog.
  • Indien ouders zich niet aan de voorwaarden (willen) houden zijn we genoodzaakt dit initiatief weer te stoppen, dus rekenen we op ieders medewerking hieraan.
  • Ouders/verzorgers mogen zich niet op het complex bevinden – de kinderen kunnen worden afgezet in een vorm van “Kiss & Ride” op de P-plaats van sportcomplex de Omloop. Ter plaatse zullen vrijwilligers de verkeersstroom begeleiden.
  • Bij voorkeur komen kinderen per fiets of lopend, indien ze met de auto worden gebracht dienen de aanwijzigen van de verkeersregelaars te worden opgevolgd.
  • Ouders/verzorgers die kinderen met de auto komen brengen of ophalen blijven in de auto en stappen er niet uit!
  • Op de parkeervakken langs veld 4 (de “Kiss & Ride” zone) is het verboden te parkeren – alleen stoppen voor in- en uitstappen.
  • Jeugd t/m 12 jaar (pupillen) en JO13 t/m JO19 mogen weer trainen, ook zonder inachtneming van de 1,5 mtr afstandregel, en ook partij- en spelvormen beoefenen.
  • Senioren dienen nog wel de 1,5 mtr afstand te bewaren, dus mogen geen partij-vormen of oefenwedstrijden spelen, trainingen worden hier op aangepast
  • Per groep zal een tijdslot alsmede een veld worden aangewezen, grotere groepen senioren zullen worden opgedeeld in tijdslots. Volg ook hier de aanwijzingen van leiders/trainers.
  • De groepen per tijdslot (max 8 verdeeld over 2 velden van 4 groepen) zullen worden aangeduid met een V (van VERZAMELPUNT alsmede VELD) – komen overeen.
  • De “Kiss & Ride” strook zal worden beperkt tot de P-plaats tussen Veld 4 en complex WCR met 2 “drop”-punten (V1-rood en V4-blauw) voor de verschillende velden en groepen.
  • Er worden geen handen geschud, lichamelijk contact zoveel mogelijk vermeden.
  • Contact tussen ouders/verzorgers en trainers/leiders is uit den boze – bel of app of mail elkaar indien er vragen zijn.
  • Parkeren kan, voorzover met de auto aankomend, op de P-strook tussen veld 4 en de Omloopseweg, op het P-terrein tussen WCR (papiercontainer) en Omloopseweg alsmede in de berm langs de Omloopseweg zonder daarbij hinder te veroorzaken voor anderen.


  Op het complex en tijdens de training:

  • Ouders/verzorgers mogen niet langs de lijn of op het veld komen – alleen de door de club aangestelde en bij naam bekende leiders/trainers alsmede het bestuur mag op het complex aanwezig zijn.
  • Voor de jongste leeftijdsgroepen zullen twee groepsmoeders worden aangesteld die als kinderopvang kan dienen in geval van een probleem. De TJC (Technische Jeugdcommissie) zal daarvoor ouders benaderen en de naam daarvan aan het bestuur bekend maken. Alleen DIE ouders hebben permissie om op het complex en langs het veld aanwezig te zijn.
  • Op het complex kan vanwege de voorschriften door de (lokale) overheid GEEN GEBRUIK worden gemaakt van de kleedkamers, kantine  en andere faciliteiten.
  • Voor noodgevallen zal een toilet met wastafel en ontsmettende zeep geopend zijn.
  • Niet spugen of neus leegsnuiten op het veld, drinken alleen uit eigen bidon.
  • Er zal EHBO aanwezig zijn op het complex
  • Bij de inschrijving voor deelname aan deze aangepaste trainingen bij de jeugd (JO12 en jonger) zal tevens een 06 nummer gevraagd worden van ouders/verzorgers dat gebeld kan worden mocht er een reden zijn waardoor de pupil voortijdig de training moet verlaten.
  • De trainers wordt gevraagd om 5 minuten voor de eindtijd de training te beëindigen zodat de kinderen terug kunnen lopen naar de P-plaats en exact op de eindtijd daar kunnen worden opgehaald.

   

  Na afloop van de training

  • Brengt de trainer de pupillen terug naar het betreffende vak op de “Kiss & Ride” van de Parkeerplaats waar de pupil kan worden opgehaald.
  • De ouder/verzorger die een kind komt ophalen blijft in de auto en stapt niet uit
  • Bij aankomst en vertrek geldt weer: rij stapvoets en voorzichtig voor overstekende/lopende kinderen
  • Trainers ruimen na afloop alle materialen, incl. de doeltjes, weer op in de daarvoor bestemde ruimtes – indien nodig kunnen materialen worden schoongemaakt in een bak met desinfecterend middel bij het materialenhok.