• Trainingsrooster 2022-2023 bekend


 • Eric van der Pols, coördinator bovenbouw, heeft in goed overleg met de diverse takken, trainers, leiders, coördinatoren en technische commissie binnen de vereniging het rooster voor de trainingen rond en dat willen we dan ook graag met de leden delen. 

  Op het laatst hebben we nog een damesteam kunnen formeren en in kunnen schrijven en er zijn bij de jeugd nog wat teams ingeschoven zodat we het seizoen zijn gestart met deze invulling.

  Een noodschema bij extreem weer (overvloedige regenval en vorst op de natuurgrasvelden) hebben we vooralsnog niet op papier gezet daar er in de huidige opzet weinig op natuurgrasvelden getraind zal gaan worden. Mocht dat veranderen of echt nodig zijn kan er altijd nog een aanvulling komen op dit schema maar de TC denkt dat in onderling overleg e.e.a. geregeld zal worden.

  Moct er voor de jongste jeugd extreem weer voorspeld worden (storm, sneeuw, hagel, ijzel, vorst) dan zullen de trainers/leiders via de diverse app groepen de ouders/verzorgers van deze leeftjdsgroep op de hoogte stellen over het al dan niet doorgaan van de training. 

  We hopen er met elkaar een plezierig en sportief succesvol seizoen van te maken.

  Het Bestuur