• UPDATE - Trainingsrooster 2019-2020


  • Het concept trainingsrooster is in een overzichtelijker jasje gestoken door Alex 't Hart - zie de pagina "Trainingsrooster".....

    De diverse coördinatoren, trainers en TC's van jeugd en senioren hebben het concept trainingsrooster voor het nieuwe seizoen opgesteld. In principe zal dit niet wijzigen verder - in het document (ook te downloaden als pdf) staan in de rechterkolom de wijzigingen mochten we vanwege weersomstandigheden uit moeten wijken naar het noodscenario. Een mooi zeizoen gewenst!

    Voor alle info ga naar https://www.vvrhoon.nl/trainingsrooster/