• Uitslag Rabobank Clubkas Campagne

  • RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE : € 1.075,81

    Gisteravond mocht onze penningmeester Rein bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne een mooi bedrag in ontvangst nemen voor onze vereniging!

    Alle mensen die op ons gestemd hebben hartelijk bedankt!


    We zullen de cheque goed en nuttig besteden.

    Het bestuur