• v.v. RHOON gaat voor het Goede Doel

 • Bij voetbal is scoren IN het juiste doel heel belangrijk, maar het hebben van plezier en sociaal omgaan met elkaar is dat binnen onze vereniging zeker ook! Vanaf dit jaar komt daar nog iets bij, namelijk scoren VOOR het Goede Doel.

  v.v. Rhoon is al goed maatschappelijk verantwoord bezig met beleid op duurzaamheid (plastic recycling, LED lampen, warmwater-spaarkranen etc.) en daar komt nu een jaarlijks initiatief voor liefdadigheid bij.

  In het verleden hebben we wel eens acties gehad daarvoor (voor de natuurramp in Japan bijvoorbeeld haalden we in 2011 maar liefst € 7500 op),  maar de club wil daar een structureel karakter aan geven. Dus zal er elk jaar een project worden gekozen waarvoor een bepaalde fondsenwerving gefaciliteerd en mede opgezet zal worden.

  TweedeKansWinkel en Casa Lumina

  Voor dit jaar is de keuze gevallen op een project van de TweedeKansWinkel aan de Julianastraat 36 in Rhoon die zich inzet om middels hun verkoop van Tweedehands spullen geld te "verdienen" voor een Sociaal Dagcentrum in Roemenië, Casa Lumina (Huis van Licht). Aan het Sociaal Dagcentrum is een kleuterklas van 19 kinderen verbonden voor kinderen van 3-6 jaar. Verder krijgen er 27 scholieren van de lagere en de middelbare school huiswerkbegeleiding na schooltijd. Met de opbrengst uit de winkel  wordt voor kinderen schoolgeld en maaltijden bekostigd die ze anders zouden moeten ontberen. Als extra, naast het normale "onderhoud" van de kinderen, willen ze dit jaar geld inzamelen voor een schoolreisje voor deze jongste groep, een activiteit waar normaal geen geld voor is. Voor meer info over de TweedeKansWinkel en Casa Lumina zie hier: https://tweedekanswinkel.wordpress.com/over/

  Jaarlijks wordt er vanuit Rhoon met een aantal vrijwilligers (op eigen kosten) ook een reis gemaakt naar Oradea in Roemenië waar deze mensen gezinsbezoeken afleggen en ook goederenpakketten meenemen om daar uit te delen. Tevens worden er diverse activiteiten georganiseerd en is er de wens uitgesproken om voor de kinderen een schoolreisje te regelen, een nieuwe en extra bezigheid waar dus geld voor nodig is.

  Vrienden van Casa Lumina

  Casa Lumina wordt binnen onze club al langer een warm hart toegedragen door een groep Rhoonse supporters die gezamenlijk een reclamebord en wedstrijdbal sponsoren.  Tevens wordt er als tegenprestatie een selectietenue gesponsord met als shirtreclame www.casalumina.com . Dus we zijn geen onbekenden van elkaar en daarmee is de link voor deze eerste "fundraising" snel gelegd.

  Aktie Goede Doel 2019: Raddraaien met lotenverkoop op 13 april

  Tijdens de pauze en na afloop van de thuiswedstrijd van Rhoon 1 tegen Vierpolders 1 op zaterdag 13 april zullen er loten worden verkocht voor het Rad van fortuin met mooie prijzen. De opbrengst daarvan zal geheel ten goede komen aan Casa Lumina. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Casa Lumina zullen aanwezig zijn, eventueel informatie geven en meehelpen met de lotenverkoop en het raddraaien. Mocht u eventueel willen doneren/sponsoren in de vorm van geld of goederen of prijzen voor het rad: een belletje naar Marian Heijboer (06 19 56 25 41) of mailtje naar rhoon@tweedekanswinkel.com volstaat.

  Steun Casa Lumina

  U kunt ook steunen door in de winkel te kopen of spullen te brengen voor de verkoop. Daarnaast zijn giften uiteraard welkom. Stichting Vrienden van Casa Lumina bankrekening NL60RABO 0148 355 722

  Het vervolg....

  We hopen met deze actie een start te hebben gemaakt voor veel mooie toekomstige initiatieven. Mocht u wellicht ook een goed doel weten dat u wilt nomineren bij het bestuur voor deze jaarlijkse fondsenwerving aarzel dan niet en draag het aan bij een bestuurslid of via info@vvrhoon.nl