• Van de bestuurstafel 27 april


 • v.v. Rhoon tijdens de Coronacrisis na 27 april

  Uw bestuur heeft uiteraard geanticipeerd op de mededeling van onze regering dat er vanaf dinsdag 28 april door jeugdspelers, onder voorwaarden, weer getraind mag worden op het complex van v.v. Rhoon. Ook niet-leden moeten daar gebruik van kunnen maken.

  Graag brengen we jullie op de hoogte over onze overwegingen hoe we e.e.a. in willen gaan richten en volgens welk protocol dit dan zou moeten gebeuren. Een aantal overwegingen, ingegeven door landelijke regelgeving, de gemeentelijke verordening en adviezen van KNVB en NOC-NSF hebben we als bestuur overgenomen en komen dan tot de volgende besluiten: 

  • Gebruik, ook als ouders/verzorgers, je gezond verstand en leef de regels na zoals die door de overheid zijn opgesteld, dus respecteer de 1,5 mtr afstand – blijf bij niezen, koorts, verkoudheid of hoesten thuis!
  • Mocht je in de familie- of kennissenkring ziektegevallen van Corona hebben (gehad) en het contact met hen is korter dan 14 dagen geleden blijf dan ook thuis.
  • Houdt u als ouder/verzorger ook aan de regels die wij opstellen – wij zijn als club namelijk verantwoordelijk en de boetes bij overtreding zijn hoog. Indien ouders zich niet aan de voorwaarden (willen) houden zijn we genoodzaakt dit initiatief weer te stoppen dus rekenen we op ieders medewerking hieraan.
  • Jeugd t/m 12 jaar mag weer trainen, ook zonder inachtneming van de 1,5 mtr afstandregel, en ook partij- en spelvormen beoefenen.
  • Ouders/verzorgers mogen zich niet op het complex bevinden – de kinderen kunnen worden afgezet in een vorm van “Kiss & Ride” op de P-plaats van sportcomplex de Omloop. Ter plaatse zullen vrijwilligers de verkeersstroom begeleiden. Bij voorkeur komen kinderen per fiets of lopend, indien ze met de auto worden gebracht dienen de aanwijzigen van de verkeersregelaars te worden opgevolgd.
  • Ouders/verzorgers mogen niet langs de lijn of op het veld komen – alleen de door de club aangestelde en bij naam bekende leiders/trainers alsmede het bestuur mag op het complex aanwezig zijn.
  • Jeugdleden en niet-leden die van deze trainingen gebruik willen maken, moeten zich vantevoren inschrijven via een e-mail adres dat later zal worden gecommuniceerd.
  • Aan de hand daarvan zal dan gekeken worden naar het aantal aanmeldingen van kinderen en in welke leeftijdsklasse die vallen om zo een beheersbaar en controleerbaar aantal kinderen per leeftijdsgroep te verkrijgen.
  • Zodra dit bekend is zal het trainingsschema voor de verschillende leeftijdscategoriën, de speeldag en de tijdslot daarvoor op de site worden bekend gemaakt.
  • In het trainingsschema zal voldoende tijd tussen de leeftijden worden genomen zodat er ruimte is om de groepen te wisselen zonder dat de verschillende kinderen door elkaar heen hoeven te lopen en dat dit tot verkeersopstoppingen bij de “Kiss & Ride” op de P-plaats leidt.
  • Per groep zal een tijdslot alsmede een veld worden aangewezen. Volg ook hier de aanwijzingen van leiders/trainers.
  • Op het complex kan vanwege de voorschrijften door de (lokale) overheid GEEN GEBRUIK worden gemaakt van de kleedkamers, kantine  en andere faciliteiten.
  • Was vóór je bezoek aan ons complex maar ook na afloop bij thuiskomst je handen.
  • Voor noodgevallen zal een toilet met wastafel en ontsmettende zeep geopend zijn, maar we vragen toiletbezoek zoveel mogelijk vooraf thuis te doen.
  • Er kan niet gedoucht worden, indien een kind wil drinken moet hij zorgen voor een EIGEN BIDON – bidons voor gemeenschappelijk gebruik worden NIET TOEGESTAAN.
  • Er zal EHBO aanwezig zijn op het complex – bij de inschrijving voor deelname aan deze aangepaste trainingen zal tevens een 06 nummer gevraagd worden van ouders/verzorgers dat gebeld kan worden mocht er een reden zijn waardoor de pupil voortijdig de training moet verlaten.

   Vanaf woensdag 6 mei willen we beginnen met de JO8 t/m JO 12. Voor de jongere kinderen (JO7, JO6 en de mini’s/kabouters) zijn er gewoon wat praktische problemen waar we verder overleg over willen hebben met gemeente en sportbonden. In deze leeftijdscategorie zijn de ouders/verzorgers veelal aanwezig op en rond het veld omdat de kinderen daar behoefte aan hebben. Daar dit vooralsnog verboden is (ouders en/of verzorgers NIET op het complex) moeten we daarvoor een oplossing gaan zoeken.

   Daartoe zullen we met de trainers en Technische Jeugdcommissie (TJC) samen met de buurtsportcoach en gemeente een plan opstellen inzake trainingen, veldbezetting etc. en de wens om voor de jongsten eventueel toch de mogelijkheid van begeleiding door een ouder te realiseren.

   Voor de JO13 t/m JO19 wachten we de resultaten en ontwikkelingen bij de JO8 - JO12 af. Als dat goed loopt, en we hebben voldoende oefenstof voor de oudere jeugdcategorie (waar de 1,5 mtr afstand nog steeds leidend is) kunnen we daar wellicht ook wat voor gaan betekenen. We begrijpen dat de behoefte er is maar we moeten proberen de regels en afspraken te respecteren, dat kan alleen als alles goed op een rij staat en geregeld is.

   Met de Buurtsportcoach van de Gemeente Albrandswaard zal worden overlegd tot in hoeverre er andere activiteiten op het complex plaats kunnen vinden en voor welke leeftijdscategoriën dat van toepassing zou kunnen zijn. Nadere info hierover volgt nog.

   We hopen dat we hiermee weer een begin kunnen maken met waar het bij onze vereniging allemaal om gaat, namelijk voetballen en lekker met zijn allen bezig zijn.

  Met sportieve groet

  De TJC en Het Bestuur