• Van de bestuurstafel 6 juni


 • Er zijn weer een aantal vermeldenswaardige berichten voor de achterban die we met u willen delen:

  Nieuw sportcomplex

  Omklappen van het complex naar de Omloopseweg-Zuid  - vorige week, maandag 31 mei – op onze jubileumdag van het 75-jarig bestaan, heeft de Gemeenteraad van Albrandswaard besloten om in te stemmen met de verplaatsing van ons complex naar de Omloopseweg-Zuid. Hetgeen betekent dat de velden “worden omgeklapt” naar de hoek Omloopseweg/Essendijk. Er is geld beschikbaar gesteld om een studie te doen naar het plan van aanpak, het plan van eisen, hoe en wat er moet komen, welke sporten er gedaan zouden kunnen worden (multifunctioneel complex), welke andere activiteiten (Muziekvereniging Volharding, klaverjas-bridge-biljartclub etc etc) . Kortom er staat heel wat te gebeuren voor onze club en de wethouder hoopt binnen 3 jaar het nieuwe complex te kunnen realiseren.

  Nieuwe kledinglijn

  Eind juni, na afloop van de Regio Cup competitie, dient alle oude kleding ingeleverd te worden. Er komt nog een oproep plus data op welke tijdstippen de diverse tenues terug moeten in overleg met de kledingcommissie. Voor komend seizoen dient elke speler voor 55€ een nieuwe outfit aan te schaffen. De leiders en kledingcommissie zullen ook daar later over communiceren met de teams.  

  Algemene ledenvergadering

  Deze hopen we na de vakanties, als we weer onbeperkt bij elkaar mogen komen en iedereen gevaccineerd is, te kunnen houden ergens in september. Agenda komt tegen die tijd op de website.

  Gedeeltelijke opening sportcomplex

  Zoals u heeft kunnen lezen is de Jeugd afgelopen weer begonnen met de KNVB Regio Cup, we kijken of het mogelijk is in juli of anders begin september andere wedstrijden en toernooien te organiseren zoals o.a. een Business Club toernooi voor onze sponsoren en 7x7 teams. Maar eerst moeten de versoepelingen worden doorgezet conform KNVB en gemeenteregels, want voorlopig mogen we nog geen bezoekers ontvangen en senioren elftallen van buiten laten spelen. Wel denken we er aan om het complex de hele zomer open te houden want er komen nog 2 weken met sport en spel vanuit het Jongerenwerk, de Voetbalschool wordt zoals gebruikelijk weer opgetuigd en we willen ook de senioren de mogelijkheid bieden toch te sporten en voetballen.

  De v.v. Rhoon clubpas

  De v.v. Rhoon clubpassen zullen na de zomervakantie worden uitgedeeld, waarbij ook de vrijwilligersvergoeding in werking zal gaan treden zoals voorgesteld in de ALV van 6 juli 2020. Over deze clubpassen volgt binnenkort nadere communicatie, nu de terrassen weer open mogen en er met een afhaalpunt weer geschonken en betaald kan worden zal het system verder worden uitgerold en uitgetest. Met als doel dit na de zomervakantie als cashless betaalmiddel te gaan gebruiken ook.

  Coördinator Jeugdbeleid

  Dennis Drenthe is begonnen met de inventarisatie en kennismakingsgesprekken om een plan van aanpak op te stellen voor de gehele jeugdtak binnen v.v. Rhoon. We hebben het volste vertrouen dat met zijn inzet, expertise en netwerk hij een verrijking zal zijn voor de jeugdopleiding van onze club.

  Jubileummagazine 75-jarig bestaan

  De teksten zijn klaar en het beeldmateriaal ook, maar toch is dit nog niet verschenen. Mede vanwege de restricties, want je wil zoiets toch feestelijk en officieel met een eerste exemplaar ergens overhandigen. Dar er niet gevoetbald kan worden c.q. mensen van buiten op het complex mogen komen, hebben we dit dus even voor ons uitgeschoven tot er weer publiek welkom is en er ook seniorenwedstrijden kunnen worden gespeeld.

  75-jarig Jubileum

  Naast het Jubileumgeschenk van de Gemeente (het nieuwe complex) en het Jubileummagazine loopt er nog steeds de actie met de v.v. Rhoon Jubileumwijn bij het Wijnhuis, maar daar de kantine nu ook een click en collect mogelijkheid heeft kan ook daar de wijn gekocht worden met dezelfde condities. En wat ook zeer gewaardeerd wordt, door oudere en jongere (oud)leden van de club is de historische website die steeds meer vorm en inhoud krijgt. https://www.vvrhoon-historie.nl

  Kijk maar eens naar de jaren dat je zelf speelde, op voetbalkamp ging, scheidsrechter of leider was noem maar op. Maar er kan altijd nog meer bij natuurlijk, dus als je nog materiaal hebt gewoon opsturen naar webmaster@vvrhoon.nl

  Namens het bestuur
  Wim Gé Warnaar - secretaris

 • Een toast op het nieuwe complex tussen voorzitters Marco van Wassenaar (vv Rhoon) en Martin vd Grindt (WCR) waar de fracties van de diverse politieke partijen het mee eens waren