• Van de bestuurstafel 7 juli

 •  
  Bestuur v.v. Rhoon weer compleet

  Tijdens de Buitengewone ALV van maandag 6 juli heeft de Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging Rhoon de voorgedragen kandidaten unaniem aangenomen om zitting te nemen in het bestuur voor de komende periode. De opengevallen plaatsen zijn hiermee ingevuld en door met de verantwoordelijkheden iets te schuiven bestaat het bestuur nu uit 7 functies die worden ingevuld door acht personen.

  Tot voorzitter is Marco van Wassenaar benoemd, penningmeester a.i. blijft voorlopig Rein van de Poll tot er een opvolger is gevonden en tot secretaris is Wim Gé Warnaar benoemd. Verder zal de kantine voortaan beheerd worden door Mart van Ginkel en de Technische portefeuille blijft bij Rien Heijboer. Wout Messemaker blijft als consul verantwoordelijk voor de coördinatie velden en regelt alles m.b.t. de overige senioren. De jeugd tenslotte zal in duo-functie worden vertegenwoordigd door Hans Schepers en Frans van Breda.

  Het bestuur is daarmee weer op sterkte om de belangrijke zaken die er aan komen goed te regelen. Naast de naweeën van de Corona-crisis en de daaruit voortvloeiende financiële zorgen, moet ook de start van het nieuwe seizoen weer worden opgepakt.

  Contributieverhoging versus kledinglease

  Afgestemd met de ALV en binnen het bestuur is dat er geen (broodnodige) algehele contributieverhoging zal komen maar dat de kledinglease vervalt en dat de leden hun eigen tenue moeten betalen. Daar de contributieverhoging ook op de agenda voor de ALV niet echt duidelijk werd benoemd is dit voor de leden niet doorgevoerd. Het inschrijfgeld voor de 7x7 zal per team wel worden aangepast van €660 naar €700 (dus plus 40€/team)

  Nieuwe kledingleverancier

  Met een nieuwe kledingleverancier alsmede hoofdsponsor (LBH) en de aankleding en indeling van de diverse teams is er veel werk te verzetten. Daar het contract met de huidige leverancier afliep heeft het bestuur met diverse partijen gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is Quick daarbij als beste partij voor v.v. Rhoon uit de bus gekomen, mede door de kwalitateit en transparantie van het bestel- en betaalsysteem voor onze leden. Binnenkort zal er meer informatie op de website over de kledinglijn en bestelprocedure gecommuniceerd worden.

  Nieuwe seizoen pasjessysteem en cashless betalen

  Ook bestaan er plannen om het nieuwe seizoen te starten met cashless betalen, dus alleen met pinnen of een de v.v. Rhoon clubpas.

  Vrijwilligersbijdrage en vergoedingen

  Door de Commissie van Advies is een plan uitgewerkt dat al een tweetal jaren op de ALV besproken is, namelijk het stroomlijnen van de vrijwilligerskosten. Nu is dat een behoorlijke  post op de begroting, streven is om meer leden het nodige vrijwilligerswerk te laten doen. Elk huishouden (dus per adres, niet per lid) betaalt 50€ vrijwilligersbijdrage bovenop de contributie en dat geldt zowel voor pupillen-, junioren- als seniorleden.  Dit bedrag kan worden terugverdiend door het uitvoeren voor werkzaamheden voor de vereniging. In ruil voor dat werk (bardienst, keukenhulp, training geven, leider, arbiter, schoonmaak, onderhoud complex etc.) kan men een vergoeding krijgen die op een clubpas wordt “uitgekeerd”. De werkzaamheden kunnen worden “geboekt” via een voetbalapp en voor elk uur staat een bepaalde normvergoeding. Eens per maand worden de gewerkte uren getotaliseerd en op de clubpas bijgeschreven. Met deze clubpas kan men in de kantine van v.v. Rhoon betalen, een systeem dat al bij meerdere clubs in de regio succesvol wordt gehanteerd. De ALV was bijna unaniem voor dit plan en deze zomer zal e.e.a. verder worden uitgewerkt en met ene pilot getest, in de hoop het per 1 september te kunnen opstarten.

  75-jarig bestaan

  Daarnaast hoopt het bestuur in 2021 de viering van het 75-jarig bestaan te organiseren. Hiervoor is een bedrag in de begroting opgenomen, alleen hebben na de oproep bij de ALV daarvoor, zich nog geen vrijwilligers aangemeld om een jubileumcommissie te vormen.  

  Nieuw sportcomplex

  Ook de ontwikkelingen richting een nieuw sportcomplex zal de nodige aandacht vragen. Door de Commissie van Advies zijn gesprekken gevoerd met o.a. de wethouder, de ambtenaren van de gemeente en buren van WCR.  De omklapvariant met 4 hoofdvelden aan de westzijde en 2 velden aan de oostzijde van de Omloopseweg zal na de zomer bij de Gemeenteraad worden voorgesteld. Veel (financiering rond maken) hangt ook af van de beoogde opbrengst uit de geplande woningbouw. Opzet is een multifunctioneel complex waar een sporthal bijkomt, wellicht de schietvereniging met overdag een sociale accommodatie voor scholen, BSO, en ouderen. Eigen identiteit zal wellicht minder worden, maar de insteek is dat het geheel vooral rendabel moet zijn voor alle partijen.

  Vrijwilligers gevraagd

  Er zijn twee vacatures ingevuld – de kantine zal voortaan door Mart van Ginkel worden beheerd en hij is in die hoedanigheid ook toegetreden tot het bestuur. Daarnaast heeft Patrick Blokland zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole-commissie als vervanger voor Wim Gé Warnaar (die als secretaris tot het bestuur is toegetreden). Resteren er dus nog een aantal functies die ingevuld moeten worden (denk daarbij ook aan de vrijwilligersbijdrage-terugverdien mogelijkheid).  Zoals op de agenda van ALV benoemd zoeken we nog:

  • Leden voor de commissie Grote Club actie
  • Leden voor de jubileumcommissie 75-jarig bestaan
  • Een penningmeester
  • Leden voor de sponsorcommissie
  • Iemand voor PR & Communicatie en/of een secretaris

   Communicatie naar de leden

  Hoewel de website het officiële communicatiekanaal is, ondersteund door social media, zal er in het vervolg bij belangrijke ontwikkelingen via Sportlink een mail verzonden worden naar de leden. Belangrijk is dan ook dat de mailadressen in Sportlink kloppen en nog steeds bij de juiste personen/leden terecht komen. De ALV hecht er aan dat vooraf de leden tijdig en nog eens extra worden geïnformeerd, zeker ook indien het een oproep voor een ALV betreft waar belangrijke besluiten worden genomen.

  Kortom, genoeg te doen de komende tijd, maar de intensieve samenwerking van de laatste Corona-maanden binnen het ad interim bestuur belooft wat dat betreft veel goeds voor de toekomst en wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.