• Van de bestuurstafel april 2021


 • Info bulletin vanuit het bestuur.....

  Helaas is de pandemie nog steeds niet onder controle, hoewel er enige speling op de maatregelen is gekomen en meer in het verschiet ligt – maar daar worden we als vereniging nog niet veel wijzer van. Voor de oudere senioren (> 27) is er nog steeds geen mogelijkheid om hun spelletje en hobby uit te oefenen, we hebben nog steeds geen inkomsten uit de gesloten kantine met daarbij alle andere beperkingen. Toch is het goed om u te informeren over een aantal zaken die gaan spelen of gespeeld hebben, vandaar dit bulletin zo vlak voor de Koningsdag.

  Algemene Ledenvergadering Voorjaar

  Vanwege de beperkingen in groepsgrootte en het nog steeds gesloten zijn van ons clubgebouw, zien we ons genoodzaakt deze ALV door te schuiven tot na de zomer. We hopen dat dan iedereen gevaccineerd is dan wel dat er sprake is van groeps-immuniteit waarop we weer bij elkaar kunnen komen. Mocht u tussentijds vragen hebben of zaken willen aankaarten bij het bestuur aarzel niet en stuur een mail (secretaris@vvrhoon.nl) of bel met een van de bestuursleden. Dan bespreken we dat in onze maandelijkse bestuursvergadering.

  Vacatures Jeugdbestuur

  Binnen het bestuur hadden we een duo jeugdvoorzitters Hans Schepers en Frans van Breda die in duo-functie één stem binnen het bestuur hadden namens de jeugd. Helaas heeft Hans te kennen gegeven zijn bestuurswerkzaamheden om gezondheidsredenen te moeten stoppen. Zijn hart is er goed voor, maar niet voor teveel belasting en drukte, dus heeft hij heel begrijpelijk voor zijn gezondheid gekozen. Wel wil hij nog graag de mini’s blijven doen en projecten, zoals de kleding en evenementen, voor de jeugd behartigen. In zijn voetspoor heeft ook Frans aangegeven de kar niet in zijn eentje te kunnen en willen trekken en met zijn bestuurswerk te willen stoppen. Het is spijtig uiteraard, we kunnen niet meer dan beide mannen bedanken voor hun inzet en proberen om goede vervangers te zoeken voor hun opvolging. Bij de eerstvolgende ledenvergadering hopen we kandidaten voor te kunnen stellen en officieel benoemen, maar we hopen al eerder opvolgers aan boord te hebben en aan het werk te kunnen zetten want we moeten wel door!  Zonder een goede jeugdafdeling is er geen goed perspectief, zeker gezien de zaken die op ons af komen zoals een nieuw sportcomplex. Het bestuur zal uiteraard gaan lobbyen maar we zien natuurlijk momenteel weinig ouders op de club en langs de lijn. Dus mocht je interesse hebben om de jeugd mee op een hoger plan te tillen laat het dan weten aan een van de bestuursleden of stuur een mail aan info@vvrhoon.nl

  Nieuwe Jeugdcoördinator

  In dat verband gezien is het bestuur blij met de inspanningen die gedaan zijn om iemand “van buiten” te laten kijken naar de structuur van opleiden en vorming bij de jeugd. Hij heeft het bestuur zijn idee en plannen naar voren gebracht en we denken met hem weer een stuk expertise in huis te halen waar de vereniging om zit te springen. Je kunt niet alles met goedwillende vrijwilligers doen, je hebt daarbij ook vakkennis en ervaring nodig om vooral op het gebied van vorming en training zaken goed neer te zetten. Waarbij er zowel voor de prestatie als recreatie een keuzemogelijkheid moet zijn zodat iedere jeugdspeler het naar zijn/haar zin heeft en op zijn/haar niveau kan voetballen. Zeker gezien in het licht dat een aantal “trekkers” binnen de Technische Jeugd Commissie hebben aangegeven wat anders te gaan doen dus geen overbodige luxe en zeker richting het nieuwe seizoen een verantwoorde stap.

  Pasjessysteem en vrijwilligersvergoeding

  Zolang de kantine niet open is en draait zullen we dit nog even “on hold” moeten zetten omdat het op deze manier niet uitvoerbaar is. Zodra er zicht is op openstelling van kantine en complex, ook voor de bezoekers van belang, kunnen we verder met de uitrol. Er is volop getest inmiddels door de commissie en de “onvolkomenheden” zijn gecorrigeerd. Nu de uitvoering nog in gang zetten.

  Bericht ledenadministratie

  We hebben het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar gelukkig nog weinig mutaties gehad, maar willen er wel op wijzen dat voor het stoppen als lid van onze vereniging of het overschrijven de richtlijnen van de ledenadministratie moeten worden gevolgd. Deze zijn, evenals andere jaren, weer ruim van tevoren op 18/4 gepubliceerd op onze website in een bericht https://www.vvrhoon.nl/mededeling-ledenadministratie . Let wel dat de mutaties vóór 31 mei binnen moeten zijn.

  75 jarig jubileum v.v. Rhoon

  Dat staat ook onder druk zoals u weet. Dit jaar geen ruimte voor een groots en uitgebreid feest met voetbaltoernooien, verloting en zo meer maar een simpele uitvoering. We hopen volgend jaar weer ouderwets uit te pakken met een keur aan festiviteiten. Wat doen we dit jaar wel?

  Voor de rest willen en kunnen we geen risico’s nemen, Het zou onverantwoord zijn geweest een feesttent te huren met een band en catering etc. in de huidige omstandigheden. Te onzeker en ook niet verantwoord richting de gemeenschap vinden wij als bestuur.

  Nieuwe sportcomplex

  Dat staat komende raadsvergadering 26 april op de agenda. Er is in de commissie al het een en ander besproken en veel commentaar gegeven op de (financiële) onderbouwing van het voorstel om een nieuw complex te bouwen aan de Omloopseweg-Zuid. Wat daar verder uit gaat komen kunt u zelf volgen via een live verbinding met RTV Albrandswaard of de website van de gemeente. Het staat geagendeerd als punt 12: https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-AW/2021/26-april/20:00 en is ook te volgen via de facebook pagina van RTVAlbr https://www.facebook.com/RTVAlbr

  Tenslotte: open training in de meivakantie

  Stijn Hendrix heeft zich aangeboden om in de meivakantie een evenement te organiseren, namelijk een Open Training voor leden en niet-leden. Voorlopig op de woensdag 5 en zaterdag 9 mei, maar bij grote belangstelling kan er tussen 1 en 9 mei ook naar andere dagen worden uitgeweken. Dat hangt van het aantal aanmeldingen in de groepen O12-O13 , O14-O15, O16-O17 en O18-O19. Aanmelden met naam, mailadres, telefoonnummer en leeftijd kan via opentraining@vvrhoon.nl

  Dat was het wel weer voor deze keer. Bij vragen gewoon een van de bestuursleden benaderen en er niet mee blijven zitten of via achterklap en andere kanalen proberen stemming te maken. Wij zijn er tenslotte voor jullie allemaal: ouders, leiders, trainers, sponsoren, donateurs, leden, vrijwilligers noem maar op.

  Wim Gé Warnaar
  Secretaris, PR & webmaster
  info@vvrhoon.nl