• Vandalisme op sportpark De Omloop

 • Helaas wordt ook onze vereniging de laatste weken weer steeds vaker slachtoffer van vernielingen, gedaan door jongeren die zich blijkbaar vervelen en niets beters te doen hebben in hun vrije tijd. Ondanks herhaalde verzoeken aan en gesprekken met deze groep vervelia’s wil het kwartje maar niet vallen en kunnen we hun vandalistische gedrag niet veranderen blijkbaar. Overigens, ook bij sportpark Albrandswaard speelt dezelfde problematiek.

   

  De club, wij allemaal dus en ook onze buurvereniging WCR, worden daardoor met hoge kosten opgezadeld. En als de schade niet te verhalen is worden daardoor de leden ermee opgezadeld middels een hogere contributie, geld dat we liever in andere zaken voor de club steken. Nog afgezien van alle energie en werk die onze vrijwilligers wekelijks doen om de kosten laag te houden en het spelplezier en nuttige vrijetijdsbesteding van eenieder hoog.

   

  Dilemma is natuurlijk dat ons complex openbaar terrein is, waar we verder geen zeggenschap over hebben, dat "afgelegen" is en waar "vertier" zoekende pubers ongestoord hun gang kunnen gaan. Er is ook al vaker een beroep op politie en buurtpreventie gedaan maar deze kunnen ook niet overal oren en ogen hebben om preventief op te treden of in te grijpen.

   

  Vandaar de oproep aan leden en omwonenden van ons complex om alert te zijn. De club zal investeren in een "hufterproof" camera bewakingssysteem om op afstand te kunnen controleren en alarmeren. Tevens kunnen we dan beelden maken van de activiteiten en deze delen. In eerste instantie met de p[olitie, maar als dat geen resultaat geeft gewoon via social media openbaar maken. Het zogeheten "recht op privacy" van de daders zullen we dan ook niet respecteren wanneer zij onze eigendommen niet respecteren. 

   

  Tweede oplossing waarin v.v. Rhoon graag in mee wil denken is om, wellicht in samenwerking met anderen zoals Jongerenwerk Albrandswaard, activiteiten te ontplooien waarin deze kleine groep zich op een andere manier kunnen vermaken. Zelfs willen we daarvoor ons clubgebouw en vereniging open stellen om hen een zinvoller vrijetijdsbesteding te geven dan een beetje rondhangen en vernielingen aan te richten. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld aan een spelletjesavond, dart-toernooi of een FiFa-spelcomputertoernooi.

   

  En ze zouden ook wat kunnen betekenen voor onze vereniging natuurlijk. Als vrijwilliger bijvoorbeeld een jeugdteam coachen en leiden, helpen in de keuken of met andere werkzaamheden. Of gewoon lid worden en lekker komen voetballen. Er zijn zoveel dingen om het leven een nuttiger invulling te geven dan allerlei soorten drankjes en pillen nuttigen, gaspatronen snuiven, chillen en rondhangen op ons complex en dan uit verveling spullen van anderen kapot maken.

   

  Kortom, wij willen graag het gesprek aangaan om een einde te maken aan die ondermijnende activiteiten en wij willen denken in oplossingen. Maar dat initiatief kan niet van één kant komen, dus vragen we hulp van alle betrokkenen en instanties, zeker ook van ouders/verzorgers want die hebben deze jongens toch ook (?).  Want we moeten wel verder met elkaar en ook deze jonge generatie een kans bieden om later volwaardig en nuttig mee te draaien in het dagelijks leven van deze complexe en veeleisende maatschappij.

 • vuurtje stoken tribune
 • brandplek kunstgras
 • rotzooi tribune
 • commentaarpositie