•  
  V.O.G. en Vertrouwens contactpersoon bij v.v. Rhoon

  Helaas is er onlangs in de publiciteit weer een geval bekend geworden van een trainer die ongewenst gedrag heeft vertoond jegens zijn pupillen, in dit geval in de turnwereld. Ook bij andere sporten worden regelmatig misstanden gesignaleerd die blijkbaar al langer spelen.

  Het bestuur is zich er terdege van bewust dat zij, en niet alleen het bestuur maar iedereen binnen de vereniging, een enorme verantwoordelijkheid hebben in de bescherming van de aan de club toevertrouwde kinderen en in het voorkomen van dit soort excessen.

  Daarom vragen wij van iedereen, die op enige manier met uw kinderen te maken heeft, dus zowel (jeugd)bestuur, (assistent)trainers, technische commissie, leiders/begeleiders, fysio/verzorgers, (jeugd)scheidsrechters alsmede andere vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  

  Het standpunt hierover vanuit het bestuur en de regels kunt u hier teruglezen: https://www.vvrhoon.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog/ 

  In deze bestuursverklaring wordt ook gesproken over een vertrouwens contactpersoon. Het bestuur heeft eind 2021 daarover gesproken met enkele gegadigden en we hebben daarvoor een persoon bereid gevonden als zodanig op te treden.

  Via VCP@vvrhoon.nl komt U in contact met onze vertrouwenspersoon.

  Uiteraard zijn er bij eventuele vertrouwens- of gedragskwesties ook de voorzitter Marco van Wassenaar (voorzitter@vvrhoon.nl) en secretaris Wim Gé Warnaar (secretaris@vvrhoon.nl) van onze vereniging aanspreekbaar en zij nemen dan samen met U verdere actie.  

  We hopen uiteraard dat we er nooit een beroep op hoeven te doen, maar vragen u in geval van twijfel aan de bel te trekken en in overleg te gaan. 

  Voorkomen is beter dan genezen en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Het Bestuur.