• VOG en Vertrouwens contactpersoon

 • Helaas is er onlangs in de publiciteit weer een geval bekend geworden van een trainer die ongewenst gedrag heeft vertoond jegens zijn pupillen, in dit geval in de atletiek. Ook bij andere sporten worden regelmatig misstanden gesignaleerd die blijkbaar al langer spelen.

  Het bestuur is zich er terdege van bewust dat zij, en niet alleen het bestuur maar iedereen binnen de vereniging, een enorme verantwoordelijkheid hebben in de bescherming van de aan de club toevertrouwde kinderen en in het voorkomen van dit soort excessen.

  Daarom vragen wij van iedereen, die op enige manier met uw kinderen te maken heeft, dus zowel (jeugd)bestuur, (assistent)trainers, technische commissie, leiders/begeleiders, fysio/verzorgers, (jeugd)scheidsrechters alsmede andere vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  

  Het standpunt hierover vanuit het bestuur en de regels kunt u hier teruglezen: https://www.vvrhoon.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog/  

  In deze bestuursverklaring wordt ook gesproken over een vertrouwens contactpersoon. Het bestuur heeft eind 2018 daarover gesproken met enkele gegadigden en binnenkort zullen dan ook vertrouwens contactpersonen bij v.v. Rhoon bekend worden gemaakt en op de website gecommuniceerd op deze pagina https://www.vvrhoon.nl/vertrouwenscontactpersoon/ .

  Tevens zal daar worden aangegeven hoe deze benaderd kunnen worden. Tot die tijd zullen bij eventuele vertrouwens- of gedragskwesties de voorzitter Tammo Beishuizen (voorzitter@vvrhoon.nl ) en secretaris Marco van Wassenaar ?? (secretaris@vvrhoon.nl ) van onze vereniging die taak waarnemen en kunt u bij hen terecht. 

  We hopen uiteraard dat we nooit een beroep op hen hoeven te doen, maar vragen u in geval van twijfel aan de bel te trekken en in overleg te gaan.

  Voorkomen is beter dan genezen en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Het Bestuur