• Voorzitter gezocht

  •  

    U heeft allemaal op deze website kunnen lezen dat onze voorzitter, Tammo Beishuizen, om voor hem moverende redenen heeft gemeend het voorzitterschap van onze vereniging neer te leggen.

    Vandaar dat we een oproep doen voor gegadigden om aan deze ontstane vacature invulling te geven. 

    Aanmeldingen van kandidaten voor deze functie kunnen kenbaar gemaakt worden bij de secretaris van v.v. Rhoon Marco van Wassenaar (secretaris@vvrhoon.nl of 06 21 57 37 05). Deze moeten worden vergezeld van een ondersteuning van de kandidaatstelling door minstens 3 stemgerechtigde leden.

    Mocht u meer achtergrondinformatie nodig hebben of meer willen weten over het gewenste profiel kunt u zich in verbinding stellen met een van de bestuursleden - meer info https://www.vvrhoon.nl/bestuur-commissies/